מכון היצוא

הכנת סקירות אנליסטים ממוקדות לצרכי החברה


מהי סקירת אנליסט?

סקירת אנליסט הנה רצף פעילויות של אסוף מידע רלבנטי לנושא הנבדק, עיבודו וניתוחו באופן המציף את עיקרי הממצאים והידע הנדרשים.

 • סקירות אנליסטים יכולות להיות כל נושא עסקי, נקודתי לגביו נדרש מידע כגון: סקירה ראשונית על שוק חדש, מידע תחרותי, נושאים טכנולוגיים, מידע רגולטורי, 
  ניתוח שוק (גודל, מגמות, שחקנים מרכזיים וכו), פרופיל מלא על איש/חברה בחו"ל, מידע לצורך נסיעה עסקית ועוד.

  • הסקירה תתבצע על ידי אנליסט – בעל ניסיון ויכולת מוכחת בעבוד וניתוח מידע מחברת מידע מובילה. הסקירה תכלול
  • תקציר מנהלים אשר מבליט את עיקרי הממצאים. 
  • הסקירה תתבצע על בסיס מקורות גלויים וזמינים כולל מאגרי המידע שברשות המכון וכן על מאגרי מידע בתשלום אותם תציע החברה המבצעת. 
  • הסקירה תכיל בין 5-7 עמודים ואיננה מחליפה מחקר שוק מקיף. 
  • הסקירה לא תכלול המלצות לבצוע. 
  • הסקירה תועבר בפורמט WORD או PDF, ובשפה העברית או האנגלית לפי דרישת הלקוח.
    
  כיצד מגישים הבקשה?
  החברה תכין בריף של העבודה הנדרשת המבוססת על שאלות לגביהן החברה מבקשת לקבל תשובות.
  לטופס בקשה הכולל את הבריף - לחץ כאן
  טופס הבקשה ישלח לנאור מורג – מנהל יח' המידע למייל – Naorm@export.gov.il
   
  איך תתבצע הכנת הסקירה
  • הבריף ייבחן על ידי מומחי מכון היצוא ואנליסט החברה המבצעת את העבודה.
  • בעקבות הבריף יתבצע חיפוש ואתור המידע הזמין לצורך הכנת הסקירה.
  • במידה וימצא חומר איכותי מספיק, יועבר אשור בצוע הסקירה ולו"ז סופי לבצוע.
  • במידה ולא ימצא מידע מספיק ומתאים תתקבל החלטה משותפת עם הפונה. 

  העלות
  עלות הסקירה החל מ-4,000 ש"ח+מע"מ, בהתאם להיקף העבודה ייקבע לאחר אפיון ובדיקת התכנות על ידי האנליסט המבצע.
   
  לו"ז לבצוע העבודה
  תוך 3-4 שבועות  מיום אישור ביצוע העבודה, ובכפוף לבצוע התשלום על ידי היצואן.
   
  הערות כלליות
  העבודות תתבצענה רק עבור חברי מכון היצוא. למכון שמורה הזכות שלא להיענות לבקשת עבודה על פי חוות דעת צוות ההיגוי ולאור חריגות ממסגרת העבודה כאמור לעיל. 
  החברה המבצעת תחל בעבודה רק לאחר בצוע התשלום ע"י היצואן לחברה המבצעת. עבודות אשר על פי הערכה מקצועית יידרש לגביהן בצוע בהיקף שונה מהאמור לעייל לא בהכרח יזכו להשתתפות כאמור בתנאי הסכם זה. 
  מכון היצוא רשאי לשנות את תנאי הסבסוד בכל עת. 
   
  לפרטים נוספים:
  ניתן לפנות לנאור מורג - מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי טלפון: 03-5142874

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה