מכון היצוא

טורקיה - סקירת זירה ליצואן

היחסים בין טורקיה לישראל מתקיימים עוד מלפני קום המדינה, אך לאורך השנים הם ידעו עליות ומורדות.

למרות זאת, תמיד היו קשרים כלשהם שיצרו שיתופי פעולה בין הצדדים. ניתן לייחס את התנודתיות ביחסים למנהיגים שונים שעלו לשלטון בטורקיה שמצאו לנכון, כל אחד מסיבותיו, לטפח את הקשר או להחלישו.

סקירה זו נועדה לנתח את מאפייניה הכלכליים של טורקיה וכן את קשריה הכלכליים עם העולם ועם ישראל, תוך הדגשת ההזדמנויות העסקיות והפוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי בעתיד.

הסקירה כוללת היכרות כללית עם טורקיה: מצב גיאופוליטי, דמוגרפי ומדיניות חוץ. נבחן את הכלכלה הטורקית: נתונים כלכליים, יבוא ויצוא, השפעת משבר הקורונה, נקודות חוזק ותורפה, הצרכן הטורקי והתאגידים הבולטים בטורקיה. נבחן את נקודות ההשקה עם הכלכלה הישראלית, ולבסוף נציג מידע על ההזדמנויות העסקיות בטורקיה תוך בחינת פרויקטים לאומיים והצגת החברות הטורקיות הגדולות.

המחקר מתבסס על נתונים שנאספו ממאגרי מידע רשמיים העוסקים במחקר כלכלי, סטטיסטיקה ומידע עסקי. עם מקורות אלו נמנים גופים ידועים כגון Fitch, קרן המטבע העולמית (IMF), האו"ם, הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה ועוד. המידע נחקר, עובד, נותח והונגש על ידי יחידת המודיעין העסקי במכון היצוא.

אנו מקווים שתמצאו בסקירה זו עניין רב וכן כלי עזר שימושי להעשרת הידע והחשיבה העסקית.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה