מכון היצוא

החרגות מפעלים חיוניים

29 בספטמבר 2020
מאת: יחידת המודיעין מכון היצוא

הנחיות הממשלה למפעלים חיוניים בזמן סגר חגי תשרי 2020, מחריגות עסקים ומפעלים חיוניים לעבודה בזמן הסגר.
לרשימת הענפים והמפעלים המוחרגים לחצו כאן
נזכיר, כי יצואנים העומדים בחוק עידוד השקעות הון סעיף 51 כמפורט בהחרגה במסמך רשאים להמשיך ולפעול על פי החרגה זו.

יש לזכור:
• עמידה באחד מתנאי ההחרגה והמשך עבודה עפ"י התנאים שתגדיר הממשלה מעת לעת וע"פ שמירת מרחק, תקנות ההתקהלות וכל הוראה אחרת.
• לא נדרש אישור מפעל חיוני/אישור מעבר/אישור תנועה/או כל אישור אחר.

היצואנים מוזמנים לפנות לחדר המצב של מכון היצוא בכל שאלה ועניין הקשור להשפעות משבר הקורונה על הסחר הבינלאומי בטלפון ובווטסאפ - 052-3173178.

טעינה