מכון היצוא

עדכוני לוגיסטיקה

25 במרץ 2020 16:00
מאת: יחידת המודיעין

הודעת ראש הממשלה במלואה בכל הנוגע להגבלות החדשות:
ממשלה בראשותי אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל.
התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.
התקנות יכנסו לתוקף היום בשעה 17:00 למשך תקופה של 7 ימים.

על פי תקנות החירום החדשות לא ניתן יהיה לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:
הגעה של עובד למקום עבודה מותר על פי התקנות.
• הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
• קבלת שירות רפואי.
• תרומת דם.
• הליך משפטי.
• הפגנה.
• הגעה לכנסת.
• לצורך טיפול במסגרות רווחה.
• יציאה של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים.
• סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורש סיוע.
• תפילה במקום פתוח, הלוויה, חתונה וברית וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש את מועד הגעתה.
• העברה של קטין למסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים ומסגרות מיוחדות (בהתאם לפקודת צו בריאות העם).
• העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
• העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

עוד הוחלט כי יצומצמו שירותי התחבורה הציבורית לכדי 25% מהקיים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
שירותי מוניות יתאפשרו רק עם נוסע אחד או עם מלווה נוסף לצורך רפואי, כשהנוסעים יישובים במושב האחורי כשחלונות הרכב פתוחים.
התקנות קובעות כי במרחב הציבורי ובמקומות העבודה ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם. בנסיעה חיונית ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים. כן מותרים שירותי הסעה למקומות עבודה בכפוף למגבלות.
נוסף על כך נקבע כי על המעסיק מוטלת החובה למדוד חום בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסת אדם עם חוץ גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.

לצד זאת, יורשו לפעול שירותי משלוחים למזון, עיתונים וכן שירותים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים רפואיים. מכירה מקוונת עם משלוח מותרת לכל סוגי המוצרים. בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים.

עסקים למכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד, בתי מרקחת, מכוני אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, יפעלו בכפוף לשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אנשים, ומניעת צפיפות של אנשים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

נקבע כי הפרת האיסורים תהווה עבירה פלילית, שתאפשר גם הטלת קנס מנהלי על המפרים, וכן נקבעו בתקנות סמכויות לשוטרים לצורך אכיפת ההוראות הרלוונטיות.

הנוסח הסופי של תקנות לשעת החירום יפורסם בהקדם, לאחר השלמת עריכת התיקונים הנדרשים ע"י גורמי המקצוע הרלוונטיים.

מעבר לתקנות האמורות, נחזור ונדגיש את הצורך המשותף להישמע לכללים על מנת למגר את התפשטות הנגיף. על אוכלוסיית בני ה-60 ומעלה, בדגש על קשישים ואוכלוסיות בסיכון להשאר בביתם ולא להסתכן ביציאה למרחב.
סוף ההודעה.

הנחיות נוספות למעסיקים ולמפעלים:
אין שינוי בהגבלת העובדים בתעשייה המוחרגת. המל"ל הנחה אתמול שלא להפיק תעודות מעבר בשל הפקה כזו שנעשתה במועצות מקומיות. תעודת שייכות לענף חיוני/מפעל מועדף מונפקות על ידי התאחדות התעשיינים באמצעות חדר המצב. שם יונפקו אישורים של ההתאחדות למפעלים ויצואנים שמטרתם הקלת האכיפה במפעלים מוחרגים ותיאמה זאת עם משטרת ישראל. חדר המצב של ההתאחדות מונחה להפיק אישורים כאלה על פי בקשה בלבד לחברות יצואניות.

בשלב זה אין צורך באישורי מעבר כלל ויש לפעול על פי תקנות לשעת חירום (הגבלת עובדים). מוצע לצייד את העובדים בתעודת עובד/מכתב מהחברה כדי להקל על גורמי האכיפה.
לפי תקנות שע"ח על מכתב מהמעסיק/תעודת עובד צריכים להופיע הפרטים הבאים:
1. שם המעסיק
2. ח.פ
3. מען המעסיק
4. מען מקום העבודה
5. שם העובד ומספר תז
6. שעות העבודה ומקום ביצוען

שימוש בעותקים במסמכי יצוא:
רשות המסים תאפשר באופן זמני שימוש בהעתק סרוק בתנאים שנקבעו ובהם, בין היתר, כי בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה

פתרון לחוסר בשטחי אחסון בנמלים:
לאור צורך דחוף שנוצר בענף ובכדי להקל על מצוקה תפעולית בנמלים הפוגעת ביעילות ויוצרת עומסים ובמטרה לסייע זמנית לפעילות הספנות בישראל, תחל חנ״י בפיילוט לתקופה קצרה ותקצה כ-30 דונם במסוף העורפי בחיפה וכ-30 דונם במסוף הפחם באשדוד.

בשל הצורך למתן פתרונות דחופים לאחסנת מכולות ריקות בנמלי חיפה ואשדוד, עומס בנמלי הים, חוסר בשטחי אחסון ורצון להבטיח פעילות יעילה ורציפה של הנמלים, יצאה חברת נמלי ישראל לפיילוט לתקופה של שלושה חודשים, בו תקצה לחברת אוברסיז קומרס המתמחה במתן שירותים לוגיסטיים כוללים בכל מרכיבי שרשרת האספקה, הרשאה לפעול בשטח בעורף נמל חיפה ובעורף נמל אשדוד לשימוש זה. מדובר בשטחים של כ-30 דונם במסוף העורפי בחיפה וכ-30 דונם במסוף הפחם באשדוד אשר ישמשו כאמור לאחסון מכולות ריקות.

דחיית תערוכת אקספו דובאי 2020
ארגני התערוכה ״אקספו דובאי״, שאמורה להיפתח באוקטובר הבא, הודיעו על הכנסת ״תיקונים לתכניות ההכנות״ לקראת האירוע הגלובלי, וזאת על רקע התפשטות נגיף קורונה. דובאי בונה על התערוכה הבינלאומית אותה היא אמורה לארח עד אפריל 2021 כדי לעודד את הפעילות במגזרי המסחר והתיירות שלה, והיא הוציאה עד כה יותר מ-20 מיליארד דולר על התשתיות הדרושות לאירוע הבינלאומי בו צפויות להשתתף 192 מדינות, כולל ישראל.

מארגני התערוכה אישרו אתמול (יום שני) בהצהרה כי צפויים שינויים: ״ועדת ההיגוי של דובאי אקספו 2020 תתכנס בשנית מרחוק, בשבועות הקרובים, בכדי להעריך את המצב ולתקן את התכניות, לאור מה שהמצב דורש״.

ההצהרה לא הבהירה את טיב התיקונים הללו והאם קיימת סכנה לקיומו של האירוע האמור למשוך מיליוני מבקרים לכנסים ולתצוגות שייערכו במסגרתו.


היצואנים מוזמנים לפנות לחדר המצב של מכון היצוא בכל שאלה ועניין הקשור להשפעות משבר הקורונה על הסחר הבינלאומי בטלפון ובווטסאפ - 052-3173178.

טעינה