מכון היצוא

החרגות מפעלים חיוניים בזמן סגר ינואר 2021

מאת: יחידת המודיעין מכון היצוא

הנחיות הממשלה למפעלים חיוניים בזמן סגר ינואר 2021, מחריגות עסקים ומפעלים חיוניים לעבודה בזמן הסגר.
לרשימת הענפים והמפעלים המוחרגים לחצו כאן
נזכיר, כי יצואנים העומדים בחוק עידוד השקעות הון סעיף 51 כמפורט בהחרגה במסמך רשאים להמשיך ולפעול על פי החרגה זו לפי תקנות לשעת חירום להורדה כאן (קישור לקובץ המצורף).

לפרטים באתר משרד העבודה: https://www.gov.il/he/Departments/units/emergency-division

להוראת השעה לחצו כאן

יש לזכור:

• עמידה באחד מתנאי ההחרגה והמשך עבודה עפ"י התנאים שתגדיר הממשלה מעת לעת וע"פ שמירת מרחק, תקנות ההתקהלות וכל הוראה אחרת.
לא נדרש אישור מפעל חיוני/אישור מעבר/אישור תנועה/או כל אישור אחר.

היצואנים מוזמנים לפנות לחדר המצב של מכון היצוא בכל שאלה ועניין הקשור להשפעות משבר הקורונה על הסחר הבינלאומי לאימייל information@export.gov.il  ובטלפון / ווטסאפ - 052-3173178

טעינה