מכון היצוא

צו איסור היצוא למוצרי קורונה הוארך עד 15.10.2020

לאור התמודדות מדינת ישראל עם נגיף הקורונה והכרזתה כמחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור, ולאור המצב הלאומי החריג, עולה צורך לוודא כי מלאי הציוד, החומרים, המכשירים והאביזרים החיוניים למערכת הבריאות יהיו זמינים בארץ. 

יצואנים המעוניינים לייצא ציוד המוגדר כחיוני עבור מערכת הבריאות בעת הזו, בהתאם למפורט בצו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 9), התש"ף – 2020, נדרשים לקבל רישיון ייצוא של מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה.

מתי לא נדרש רישיון ייצוא:

לתשומת לבכם, במקרים הבאים לא נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון ייצוא:

 • בעקבות תיקון הצו, מסכות חד פעמיות וכן מסכות  KN95  - לא נכללות ברשימות הצו, ולכן לא חייבות ברישיון יצוא.
 • ייצוא טובין (סחורה) שפרטי המכס שלהם מופיעים ברשימות הצו, אבל תיאורם שונה מתיאור הטובין המופיע בטור ב' בצו. במקרים אלה יש למלא ברשימון היצוא שנשלח למכס את קוד הפטור "92".
 • ייצוא אישי של מסכות - בכמות שלא תעלה על100 מסכות רב פעמיות. במקרים אלה יש למלא ברשימון היצוא את קוד הפטור "98".

למידע נוסף בנושא זה ראו נוהל המכס.

כיצד מגישים בקשה לקבלת רישיון יצוא:

לקבלת הרישיון יש להגיש:

 1. טופס בקשה לרישיון יצוא.
  את הטופס יש למלא במחשב. חשוב להקפיד על מילוי השורות הקיימות בטופס, ללא שינוי הפונטים או הרווחים, כך שהטופס יישאר במבנה של עמוד אחד.  
 2. מכתב מנומק הכולל אתעיקרי הפרטים בסעיפים הבאים:
 • שמות היצרנים.
 • תאור מלא ומפורט של הטובין.
 • מפרט בסיסי.
 • המלאי הקיים כעת בידי היצרנים.
 • יכולת ייצור בחודשים הקרובים לפי חתך חודשי ומספר יחידות לחודש.
 • הזמנות שכבר התקבלו מגורמים במשק הישראלי לשימוש בציוד בארץ, וצפי האספקה.
 • הסבר לגבי חשיבות היצוא: מה מטרת המשלוח, מה שימושו ומי המשתמשים המיועדים.
 • הערות, נימוקים והסברים אחרים.
 • ניתן לצרף נספחים נוספים.

את הטופס, כשהוא מלא וחתום והמכתב יש לשלוח לכתובות הדואר האלקטרוני: coronaexport@economy.gov.il.

היצואנים מוזמנים לפנות לחדר המצב של מכון היצוא בכל שאלה ועניין הקשור להשפעות משבר הקורונה על הסחר הבינלאומי בטלפון ובווטסאפ - 052-3173178.

טעינה