מכון היצוא

משלחת Sino Green מסין - 7.3

בתאריך 7.3.19 מכון הייצוא אירח את תאגיד Sino Green לסדרת פגישות עסקיות עם כחמש חברות ישראליות בתחומי ניטור סביבתי, טיפול בפסולת ותשתיות. החברה, הפועלת לטיפול במפגעים סביבתיים ומפתחת תשתיות, פועלת בעיקר בסין.

טעינה