מכון היצוא

21.01.19 - מפגש בנושא קולות קוראים לתכניות תמיכה ממשלתיות בנושאי סביבה לשנת 2019

בתאריך 21.01.19 התקיים בשיתוף התאחדות התעשיינים מפגש בנושא קול קורא לתכניות תמיכה ממשלתיות בנושאי סביבה לשנת 2019. במסגרתו הוצגו קולות קוראים לתכנית תמיכה בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה ולתכנית תמיכה להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. האירוע נערך בשותפות עם התאחדות התעשיינים ובהשתתפות נציגי משרדי הסביבה, הכלכלה, האנרגיה והרשות החדשנות וכן נציגי חברות ישראליות.

 

טעינה