מכון היצוא

קו פרודוקציות

השקעה בקו-פרודוקציות על בסיס הדדיות עם גורמים מחו"ל. קו-פרודקציה הינה פרויקט של מפיק ישראלי עצמאי בשיתוף עם מפיק זר, ותחת הגדרתו יהיה כל פרויקט שיעמוד בתנאי הסכמי הקופרודוקציות עליהן חתומה מדינת ישראל.

סרט שהופק בקו-פרודוקציה עם מפיקים שותפים, ממדינה אחת או יותר הוא סרט שיוכר כ"סרט ישראלי" בישראל וסרט "מקומי" במדינה השותפה לקו-פרודוקציה. סרט כזה יהיה זכאי להטבות הניתנות לסרט "לאומי" בכל אחת מהמדינות השותפות בקו-פרודוקציה. הנוהל לקבלת אישור שהסרט עומד בתנאי הסכם קו-פרודוקציה בין ישראל לבין מדינה עמה יש לישראל הסכם חתום ובתוקף.

להלן רשימת המדינות  השותפות להסכם הקו-פרודוקציות:

 • אוסטרליה
 • בולגריה
 • בלגיה
 • ברזיל
 • קנדה
 • צרפת
 • גרמניה
 • איטליה
 • פולין
 • שבדיה
 • אנגליה
טעינה