מכון היצוא

צעדים ראשונים בהיערכות ליצוא - מגזר המיעוטים

מיועד לעסק, חבר מכון היצוא, בתנאי הסף הבאים: 

- היקף יצוא ישיר:  עד 250,000$ בשנה קלנדרית אחרונה
- מחזור מכירות:   עד 300,000 ₪ בשנה קלנדרית אחרונה.
- מוצר מוגמר:     מוצר קיים הנמכר בשוק או לאחר סיום כל הליך ההכנות והבדיקות לייצור מלא.
                       חברת סטארט אפ: לאחר סיום תהליך הפיתוח.

אישור חברת סטארט-אפ לתכנית בכפוף לשקלול מספר פרמטרים כדלהלן:

 • בוצעה בדיקת היתכנות (POC) מול גורם מקצועי משמעותי. (מיהו הגורם המקצועי, תוצאות ה- POC)
 • בוצע גיוס הון בהיקף של לפחות 1 מיליון ₪ בשנתיים האחרונות מגורמים חוץ ממשלתיים (כדוגמת: VC, Angel...), נא פרט.
 • מכירה / ביצוע פיילוט בחו"ל (באילו חברות? מתי החל הפיילוט? האם הסתיים ומתי? תוצאות הפיילוט)
 • פטנט רשום בחו"ל (PCT, PROVISIONAL, תאריכי הגשה..)

החברה מתבקשת להעביר מסמך בקשה, המתייחס לפרמטרים הנ"ל, בחתימת המנכ"ל ובחותמת החברה.


ליווי החברה בשלבים הראשונים לייצוא:

 • מפגש ושיחה על החברה ומוצריה, היערכות לשיווק בחו"ל, אתגרים, תהליכים, קשיים, חסמים ועוד.

 • ייעוץ מקצועי:
  הכנת תכנית "תפורה" לצרכי הלקוח בסיוע מלווה שיווקי
  לוח זמנים: 3-2 חודשים
  מלווה שיווקי: עד 35-25 שעות ייעוץ, תעריף 200 ₪ + מע"מ לשעה, התשלום יבוצע ישירות על ידי החברה
  השתתפות התכנית בשיעור של 75% עד 25 שעות, בסיום קבלת הייעוץ המקצועי ולאחר העברת התשלום למלווה השיווקי.

 • איתור ואיסוף מידע עסקי ומודיעין תחרותי (עפ"י צורך)
 • פגישת סיכום והצעה לשירותי המשך מותאמים לחברה.
לתשומת לבכם:
 • התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
 • תעריף המלווה השיווקי, 200 ש"ח פלוס מע"מ לשנה הינו תעריף ייחודי המיועד לחברי מכון היצוא, המשתתפים בתכנית.
 • כל הטבה הינה חד פעמית לחברה המשתתפת בתכנית.
 • השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובתיאום מראש עם המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא.

לטופס בקשת הצטרפות לתכנית  – לחץ כאן

 

טעינה