מכון היצוא

"מאסטרטגיה שיווקית ועד ליישומה" - תכנית סיוע ליצואנים מתחילים

מיועד לעסק, חבר מכון היצוא, בתנאי הסף הבאים:

- היקף יצוא ישיר: עד 250,000$ בשנה קלנדרית אחרונה
- מחזור מכירות: 300,000 ₪ ומעלה בשנה קלנדרית אחרונה, או לחילופין, גיוס הון בהיקף של לפחות 1 מיליון ₪ בשנתיים אחרונות מגורמים חוץ ממשלתיים (כדוגמת: VC, Angel...)
- חברת סטארט אפ: לאחר סיום תהליך הפיתוח.

אישור חברת סטארט-אפ לתכנית בכפוף לשקלול מספר פרמטרים כדלהלן:

 • בוצעה בדיקת היתכנות (POC) מול גורם מקצועי משמעותי. (מיהו הגורם המקצועי, תוצאות ה- POC)
 • בוצע גיוס הון בהיקף של לפחות 1 מיליון ₪ בשנתיים האחרונות מגורמים חוץ ממשלתיים (כדוגמת: VC, Angel...), נא פרט.
 • מכירה / ביצוע פיילוט בחו"ל (באילו חברות? מתי החל הפיילוט? האם הסתיים ומתי? תוצאות הפיילוט)
 • פטנט רשום בחו"ל (PCT, PROVISIONAL, תאריכי הגשה..)

החברה מתבקשת להעביר מסמך בקשה, המתייחס לפרמטרים הנ"ל, בחתימת המנכ"ל ובחותמת החברה.


שלב א': היכרות הסביבה העסקית הבינלאומית

 • תחילת פעילות עם מלווה שיווקי להכנת אסטרטגיה שיווקית. מיפוי ראשוני על בסיס מידע קיים, בחירת מוצרים ליצוא, הגדרת קהלי מטרה פוטנציאליים, מתחרים קיימים, שווקים פוטנציאליים לבחינה, אפיון מידע עסקי נדרש.
 • רכישת המידע לטובת הכרת הסביבה העסקית.
 • ניתוח המידע העסקי לצורך אפיון הסביבה העסקית ובחירת מדינת יעד.
  הכנת מסמך / מצגת אשר יתאר המגמות, מתחרים, שחקנים עיקריים, הזדמנויות וסיכונים, לאילו שווקים כדאי להיכנס ומדוע? תמחור ומודלים עסקיים מקובלים בשוק, חסמים, סביבה רגולטורית.

לוח זמנים:   3-2 חודשים
מלווה שיווקי: 35-25 שעות ייעוץ, תעריף 200 ₪ + מע"מ לשעה.
                   השתתפות התכנית בסיום שלב א', בשיעור של 50% עד 25 שעות ייעוץ.

שלב ב': הכנת תכנית שיווק

הכנת תכנית שיווק למדינת יעד אשר תכלול:

 • ניתוח שוק היעד, המתחרים והלקוחות. מטרות, יעדים ותחזית מכירות, אסטרטגיה שיווקית: הצעת הערך, בידול ויתרון תחרותי, בחירת ערוצי שיווק והפצה, תימחור ועוד.
 • בניית תכנית אופרטיבית: הגדרת הערוצים ופעילויות השיווק: לוחות זמנים, תקציב, אחריות ביצוע (כדוגמת: כח אדם, איסוף מידע, יעוץ מקצועי, הכנת חומרים שיווקיים, פרסום וקידום מכירות, נסיעות לחו"ל, השתתפות בתערוכות וכנסים, הצגות והדגמות, תקינה בינלאומית, יעוץ משפטי, ביטוח חבות מוצר, הגנת קניין רוחני..) 

לוח זמנים: עד כחודשיים
עלות שלב ב': 10,000 ₪ + מע"מ. השתתפות התכנית בסיום שלב ב', בשיעור של 50%.

 

חברה המעוניינת להגיש בקשה לתכנית של"ב של מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, תודיע על כך למכון היצוא. פעילותה במסגרת התכנית של מכון היצוא תופסק אוטומטית וזאת למניעת כפל מימון.  


שלב ג': בניית ארגז כלים שיווקיים
 

אפשרות לשילוב יועץ מרקום אשר ינהל את פרויקט המיתוג כולו: ביצוע תכנית המיתוג או לחילופין הנחיית הספקים הרלוונטיים.

עיצוב וכתיבת חומרים שיווקיים בפורמט דיגיטלי (לוגו, כרטיס ביקור, פרופיל חברה, מצגת, קטלוג, דף מוצר, ברושור וכד'...)

לוח זמנים: כ – 2-3 חודשים
עלות שלב ג': השתתפות התכנית בסיום שלב ג', בשיעור של 50% מההצעה המאושרת ועד לתקרה של 5,000 ₪ + מע"מ.                   


שלב ד: יישום תכנית השיווק

על החברה לבחור מסלול ליישום תכנית השיווק מבין שתי האפשרויות להלן:

 • סיוע המלווה השיווקי לצורך הכוונה במהלך יישום תכנית השיווק באופן עצמאי

  שעתיים בחודש לתקופה של 6 חודשים, תעריף לשעה 200 ₪ + מע"מ.
  השתתפות התכנית בשיעור של 50%, בהתאם לביצוע בפועל, לאחר 6 חודשים.
  באפשרות החברה להסתייע במלווה השיווקי ל 6 חודשים נוספים באותם התנאים אך ללא תמיכת התכנית.

או:

 • סיוע מעשי של המלווה השיווקי בהוצאה לפועל של תכנית השיווק

  15 שעות חודשיות לתקופה של 6 חודשים, תעריף לשעה 200 ₪ +מע"מ.
  השתתפות התכנית בשיעור של 50%, בהתאם לביצוע בפועל בתום רבעון.
  באפשרות החברה להסתייע במלווה השיווקי ל 6 חודשים נוספים באותם התנאים אך ללא תמיכת התכנית.


כלים ליישום תכנית השיווק:

מידע ומודיעין תחרותי                  

 • סקירת אנליסט עפ"י אפיון החברה / איסוף מידע על שווקי מטרה (גודל שוק, מגמות, מתחרים, חסמים, רגולציה..)
  השתתפות התכנית בשיעור של 50% ועד תקרה של 3,250 ש"ח + מע"מ. 
 • סיוע באיתור וברכישת מחקר מדף
 • רשימת לידים מטוייבת (איתור לידים עפ"י אפיון החברה ברמת אנשי קשר כולל פרטי התקשרות) 
 • איסוף מידע ממקורות חופשיים וממאגרי מידע.

שיווק דיגיטלי

בניית קמפיין שיווקי ברשתות חברתיות

השתתפות כמציג בתערוכה בינלאומית

א. באפשרות החברה להסתייע בשירותיו של המלווה השיווקי במהלך התערוכה
   השתתפות התכנית בשיעור של 50% משכ"ט המלווה השיווקי (תעריף 200 ₪ + מע"מ)
    ובהתאם להצעה המאושרת  ועד לתקרה של 3,000 ₪ כולל מע"מ. (לא תינתן תמיכה בגין נסיעות, בתי מלון, אש"ל וכיוצ"ב).

ב. השתתפות כמציג במסגרת ביתן לאומי של מכון היצוא –
    ההטבה בהתאם לתנאים המוצעים באגף התערוכות.


איתור שותף עסקי

סיוע באיתור שותפים עסקיים במדינות יעד באמצעות פרויקטורים ו/או חברות פיתוח עסקי בינלאומי.


תקינה בינלאומית 

ליווי לקבלת תקן בינלאומי, עמידה ברגולציה בינלאומית

משפט מסחרי בינלאומי / חוזים והתקשרויות/ הגנת קניין רוחני

השלכות משפטיות לסוגים שונים של התקשרויות; הכנת הסכם התקשרות עם שותף עסקי / לקוח בחו"ל; זכויות יוצרים, רישום סימן מסחר, פטנט

ימי עיון
השתתפות בשני ימי עיון חד-יומיים של המרכז ללימודי יצוא במהלך שנת 2019 – בהנחה של 20%.


לתשומת לבכם
:

 • חברה בעלת מחזור מכירות של 50 מיליון ₪ ומעלה בשנה קלנדרית אחרונה, תהנה מתמיכת התכנית בשלבים א',ב' ו– ג' בלבד.
 • נדרשת מחויבות החברה לתהליך ארוך טווח, לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע התכנית ולהקצאת משאבים לשיווק בינלאומי.
 • התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
 • כל הטבה הינה הטבה חד פעמית לחברה המשתתפת בתכנית.
 • השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובתיאום מראש עם המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא.
 • חברה אשר הגישה בקשה לתכנית של"ב ו/או מקבלת סיוע במסגרת תכנית של"ב של משרד הכלכלה והתעשייה, לא תתקבל לתכנית "מאסטרטגיה שיווקית ועד ליישומה" למניעת כפל מימון.

לטופס בקשת הצטרפות לתכנית  – לחץ כאן

לידיעתכם, רשימת המלווים השיווקיים מופיעה ב"אינדקס היועצים" של מכון היצוא. הנכם מוזמנים לעיין באינדקס ולהעביר אלינו שמות היועצים הנבחרים על ידכם. אנו נדאג להעביר בקשתכם לצורך קבלת התייחסותם. במידה ולא נקבל שמות של יועצים נבחרים על ידכם, אנו נפנה ישירות ליועצים אשר להם ניסיון בתחום עיסוק חברתכם. פרטיהם של אלו שיביעו נכונות לסייע יועברו אליכם לצורך שיחת תיאום ציפיות ופגישה.

טעינה

אירוע השבוע

אירוע השבוע