מכון היצוא

סיוע לוגיסטי לשילוח המוצרים לחו"ל

תחום הלוגיסטיקה והשילוח הבינלאומי הינם נדבך חשוב במערכת הסחר הבינלאומי.

הגיעה ההזמנה מהלקוח? זה הזמן להשקיע בחוליה האחרונה בשרשרת של מאמצים ארוכי טווח אותם השקעת לאיתור הלקוח.

המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא מציעה לך, ליווי אישי וסיוע מקצועי בתחום השילוח הבינלאומי והלוגיסטיקה.
מלווה לוגיסטי יסייע לך בכל תהליך השילוח: החל מבחינת הצעות מחיר, הכנת הניירת ליצוא, תיאום בין הגורמים המעורבים בתהליך, מעקב עד הגעת הטובין למדינת היעד ובדיקת החיובים בפועל לעומת הצעת המחיר שאושרה.

הסיוע מיועד ­ליצואנים שלהם זה המשלוח הראשון ולאלו המייצאים השואפים לשיפור ולייעול התהליך הלוגיסטי.

למלווים הלוגיסטיים היכרות יסודית ומקצועית עם התחום - בעלי ידע, ניסיון וכישורים בתפעול היצוא והיבוא.

עלות לחבר המכון:

  1. סיוע על בסיס שעות עבודה, תעריף מיוחד לחברי המכון, 200 ₪ + מע"מ לשעה.
    או:
  2. סיוע על בסיס ערך המשלוח, תעריף מיוחד לחברי המכון במחיר קבוע מראש, כדלהלן: 

          עבור משלוח שערכו עד 1,000$              – 150 ₪
          עבור משלוח שערכו  15,000$ - 1,000$ -  400 ₪
          עבור משלוח שערכו מעל 15,000$          – 500 ₪

עלות לשאינו חבר המכון:

תוספת של 700 ₪ לעלויות האמורות לעיל, עבור השתתפותו בתכנית זו במהלך השנה הקלנדרית.

 בנוסף, ייהנו היצואנים מהחתמת תעודות מקור (תעודות המיועדות למדינות שאין לנו עמן הסכם סחר) בצורה דיגיטלית באמצעות המערכת המופעלת במכון היצוא.  


חברי מכון היצוא המתעתדים לשלוח טובין ליצוא
מוזמנים לפנות אלינו באמצעות טופס בקשת ההצטרפות לתכנית – לחץ כאן


לתשומת לבכם
:
* התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
* כדי ליהנות מהטבה חוזרת למשלוחים נוספים, יש לתאם זאת מול המחלקה ליצואנים מתחילים. לפרטים נוספים
:

לימור רוטמן, מנהלת המחלקה ליצואנים מתחילים
טלפון: 03-5142824
מייל: limorr@export.gov.il

המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא מסייעת לחברות בהכוונה לקראת יציאתן לשווקי חו"ל ובמתן סיוע שיווקי במסגרת תכנית סיוע ייחודית המיועדת רק ליצואנים מתחילים. התכנית כוללת ליווי מקצועי בעלויות מופחתות (ובהשתתפות המכון).

טעינה