מכון היצוא

שותפים עסקיים בחו"ל - תכנית סיוע

התקשרות עם שותף עסקי (סוכן, מפיץ, אינטגרטור...) הינה נידבך חשוב בשיווק המוצר לחו"ל. 

השותף העסקי מצפה לקשר שוטף עם החברה, לקבלת חומרים שיווקיים מקצועיים ועדכניים ללקוחות, לבניית תכנית שיווק עם יעדי מכירות, להדרכת צוות המכירות שלו, לסיוע בתערוכות ועזרי שיווק, לזמינות החברה למתן מענה לשאלות המתעוררות ותמיכה שוטפת בפעילות, כל זה לצד חדשנות מתמשכת במוצרים.

החברה מצפה שהשותף העסקי יקצה משאבים לשיווק, יעמיד צוות מכירות לשיווק המוצר, יספק מידע מהשוק, ויתן העדפה/ בלעדיות ועוד...

כיצד נערכים להתקשרות זו ומטפחים אותה לאורך זמן?
אנו מציעים לכם, חברי המכון, ליווי וסיוע מקצועי בהיערכות וביישום פעילות זו. 

היערכות מקדימה

  • המלווה השיווקי* יבחן יחד עם החברה את שוק היעד הנבחר והחומרים השיווקיים הקיימים של החברה, בהתאם יושלמו הפערים ויעודכנו התכנים השיווקיים
  • יוגדר פרופיל השותף העסקי
  • ייקבע מחירון עדכני

עד 20 שעות ובהתאם למוכנות החברה.

פניה לשותפים עסקיים בחו"ל

  • המלווה השיווקי ידריך את החברה באיתור הלידים המתאימים לה
  • המלווה השיווקי יפנה בשם החברה לשותפים העסקיים במטרה לייצר עניין ראשוני במוצר / שירות ולהגיע לחתימה על הסכם התקשרות.

היקף הפעילות החודשי יסוכם בין המלווה השיווקי לחברה.
השתתפות התכנית בשיעור של 30%, בהתאם לביצוע בפועל ועד תקרה של 900 ₪ + מע"מ לחודש למשך 6 חודשים. המשך הפעילות בתכנית באותם התנאים אך ללא תמיכה כספית.
הסיוע והליווי לחברה - עד שנה.

ניהול מערכת היחסים העסקיים עם השותף (אופציונלי, לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות):

מתן כלים ופתרונות שיסייעו למימוש הסכם ההתקשרות במטרה להגדיל את המכירות בשוק היעד.
השתתפות התכנית בשיעור של 30%, בהתאם לביצוע בפועל ועד תקרה של 600 ₪ + מע"מ לחודש למשך 4 חודשים.

 

*הסיוע לחברה באמצעות מלווה שיווקי אשר ייבחר על ידי החברה מתוך מאגר היועצים של מכון היצוא. 


חברות אשר להן הסכמי התקשרות חתומים עם שותפים עסקיים ומעוניינות לקבל סיוע למימוש הסכם ההתקשרות במטרה למקסם את היקף המכירות,
יוכלו להצטרף ישירות לשלב III.לתשומת לבכם:
*חברה תשתתף בתכנית לאחר שביצעה מחקר שוק על מדינת היעד ובחירתה במדינה זו מבוססת מידע עסקי עדכני. בחירת שוק היעד תבחן בשלב I מול המלווה השיווקי. היה ויימצא כי לחברה אין מידע מספק על שוק היעד הנבחר, יהא עליה לבצע בדיקת שוק טרם המשך פעילותה בתכנית לאיתור ולניהול שותפים עסקיים. במקרה זה תפנה החברה למחלקה ליצואנים מתחילים לקבלת סיוע בבדיקת שווקי יעד.
* חברה המצטרפת לתכנית, ישירות לשלב III, תידרשנה לשלב זה 10 שעות נוספות מעבר לאמור בתכנית וזאת לצורך היכרות של המלווה השיווקי עם החברה, היכרות תהליך העבודה עם השותף העסקי וההסכם שנחתם.
* התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
*השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובתיאום מראש עם מנהלת המחלקה ליצואנים מתחילים.
*התכנית אינה מיועדת לחברות המספקות שירותי שיווק ומכירת מוצרים עבור עסקים אחרים.
*חברה אשר מקבלת סיוע במסגרת תכנית של"ב ו/או כסף חכם של מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה - תהנה מהליווי המקצועי ומהתעריפים המיוחדים בתכנית אך ללא התמיכה הכספית.


מוזמנים לפנות אלינו באמצעות טופס בקשת ההצטרפות לתכנית – לחץ כאןלפרטים נוספים
:

לימור רוטמן, מנהלת המחלקה ליצואנים מתחילים
טלפון: 03-5142824
מיילlimorr@export.gov.il

המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא מסייעת לחברות בתהליכי השיווק הבינלאומי והיצוא באמצעות תכניות סיוע ייעודיות, בליווי מקצועי ותומך לחברה.

טעינה