מכון היצוא

תכנית סיוע לאיתור ולניהול שותפים עסקיים

התקשרות עם שותף עסקי (סוכן, מפיץ, אינטגרטור...) הינה נידבך חשוב בשיווק המוצר לחו"ל. 

הקמת ערוץ שיווק והפצה הינה בניה של מערכת יחסים לכל דבר:
השותף העסקי מצפה לקשר שוטף עם החברה, לקבלת חומרים שיווקיים מקצועיים ועדכניים ללקוחות, לבניית תכנית שיווק עם יעדי מכירות, להדרכת צוות המכירות שלו, לסיוע בתערוכות ועזרי שיווק, לזמינות החברה למתן מענה לשאלות המתעוררות ותמיכה שוטפת בפעילות, כל זה לצד חדשנות מתמשכת במוצרים.

החברה מצפה שהשותף יקצה משאבים לשיווק, שיעמיד צוות מכירות, שיקדיש זמן ותשומת לב למוצרים שלה, שיספק מידע מהשוק, שתינתן העדפה/ בלעדיות ועוד...
אז כיצד נערכים להתקשרות זו ומטפחים אותה לאורך זמן?
התכנית מלווה את היצואן בתהליך איתור וניהול השותף העסקי.
התכנית הינה מודולרית וניתן להשתלב בה בהתאם למוכנות החברה.

מרכיבי התכנית:

שלב I
היערכות מקדימה לפעילות:
בחינת שוק היעד הנבחר ועמידת המוצר בדרישות הרגולציה והתקינה במדינת היעד, הגדרת פרופיל השותף העסקי, בחינת החומרים השיווקיים הקיימים, קביעת מחירון עדכני.
עד 20 שעות ובהתאם למוכנות החברה.

שלב II
איתור השותף העסקי:
המלווה השיווקי ידריך את החברה באיתור הלידים המתאימים לה. החברה והמלווה יסכימו ביניהם על רשימת לידים סופית. המלווה יפנה בשם החברה לגורמים הרלוונטיים בהתאם לרשימה במטרה לייצר עניין ראשוני ולהגיע לחתימה על הסכם התקשרות.

ליווי לתקופה של עד 6 חודשים, בהיקף של כ 15 שעות חודשיות.
השתתפות התכנית בשיעור של 30%, בהתאם לביצוע בפועל, ועד לתקרה של 5,400 ₪ + מע"מ.

שלב III
ניהול מערכת היחסים העסקיים עם השותף (לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות):
מתן כלים ופתרונות שיסייעו למימוש הסכם ההתקשרות במטרה להשיא את המכירות במדינת היעד.

ליווי לתקופה של 4-6 חודשים בהיקף של כ- 10 שעות חודשיות.
השתתפות התכנית בשיעור של 30%, בהתאם לביצוע בפועל ועד לתקרה של 2,400 ₪ + מע"מ.


חברות אשר להן הסכמי התקשרות חתומים עם שותפים עסקיים ומעוניינות לקבל סיוע למימוש הסכם ההתקשרות במטרה למקסם את היקף המכירות,
יוכלו להצטרף ישירות לשלב III.לתשומת לבכם:
*חברה תשתתף בתכנית לאחר שביצעה מחקר שוק על מדינת היעד ובחירתה במדינה זו מבוססת מידע עסקי עדכני. בחירת שוק היעד תבחן בשלב I מול המלווה השיווקי. היה ויימצא כי לחברה אין מידע מספק על שוק היעד הנבחר, יהא עליה לבצע בדיקת שוק טרם המשך פעילותה בתכנית לאיתור ולניהול שותפים עסקיים. במקרה זה תפנה החברה למחלקה ליצואנים מתחילים לקבלת סיוע בבדיקת שווקי יעד.
* תעריף המלווה השיווקי, 200 ש"ח + מע"מ לשעה, הינו תעריף ייחודי המיועד לחברי מכון היצוא המשתתפים בתכנית.
* חברה המצטרפת לתכנית, ישירות לשלב III, תידרשנה לשלב זה 10 שעות נוספות מעבר לאמור בתכנית וזאת לצורך היכרות של המלווה השיווקי עם החברה, היכרות תהליך העבודה עם השותף העסקי וההסכם שנחתם.
* התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
*השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובתיאום מראש עם מנהלת המחלקה ליצואנים מתחילים.
*התכנית אינה מיועדת לחברות המספקות שירותי שיווק ומכירת מוצרים עבור עסקים אחרים.
*חברה אשר מקבלת סיוע במסגרת תכנית של"ב ו/או כסף חכם של מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה - תהנה מהליווי המקצועי ומהתעריפים המיוחדים בתכנית אך ללא התמיכה הכספית.


מוזמנים לפנות אלינו באמצעות טופס בקשת ההצטרפות לתכנית – לחץ כאןלפרטים נוספים
:

לימור רוטמן, מנהלת המחלקה ליצואנים מתחילים
טלפון: 03-5142824
מיילlimorr@export.gov.il

המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא מסייעת לחברות בתהליכי השיווק הבינלאומי והיצוא באמצעות תכניות סיוע ייעודיות, בליווי מקצועי ותומך לחברה.

טעינה