מכון היצוא

סקר ליצואנים קטנים ובינוניים של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה

במסגרת פעילות מינהל סחר חוץ, אנו מנסים לייצר פתרונות לחסמי סחר שונים.

לאחרונה, התחלנו בפעילות משותפת עם נציגי משרד האוצר לנסות ולייצר מנגנון שיבטיח ערבויות / ביטוח עסקאות לעסקים קטנים ובינוניים בארצות מתפתחות.

מדובר בפלח מן היצואנים שמסיבות שונות אינו מגיש בקשות לביטוח מ'אשרא' ונתקל בקשיים רבים מצד הבנקים וחברות הביטוח.

לפי כך, בחרנו לפרסם סקר לתעשייה, ליצואנים קטנים ובינוניים, מתוך מטרה להבין מהם הקשיים העיקריים ולנסות ליצר פתרונות הולמים, לאחר התייעצות עם התעשייה והיצואנים הישראלים.

למילוי הסקר לחצו כאן

טעינה