מכון היצוא

רוטס טכנולוגיות חקלאיות בנות קיימא

מארק פישמן, מנהל שיווק, רוטס טכנולוגיות חקלאיות בנות קיימא:

ברצוני לציין לשבח את תכנית "שותפים עסקיים" של מכון היצוא. התוכנית תרמה רבות לחברה בכך שאפשרה תוכנית עבודה סדורה ומתודולוגית, יעוץ, הכוונה ועוד.

כמו כן, התוכנית תרמה רבות להתפתחותי כמנהל שיווק ונתנה לי כלים רבים.

אבקש לציין את המקצועיות של הצוות והיועצים בפרט, המקצועיות והזמינות.

ינואר 2022

טעינה