מכון היצוא

קידום היצוא במגזר החרדי

המגזר החרדי

 • תוכנית קידום היצוא של עסקים במגזר החרדי, נועדה לסייע לחברות באמצעות כלים שונים
  שיאפשרו להתניע מהלכים ראשוניים בתחום היצוא.

  מה מקבלים במסגרת התוכנית?
  • חברות במכון היצוא למשך שנה, ללא תשלום (שווי ההטבה 2,300 ) ₪
  • פיתוח עסקי ראשוני לייצוא, ע"י יעוץ מומחה  (40 שעות) ללא תשלום. (שווי ההטבה 9,360  ₪)
  • סיוע בסיסי בפעילויות הערכות ליצוא, בעלות מופחתת (יפורט בהמשך) (שווי סל הטבות 7,600 ₪)
  • סיוע נוסף בפעילויות שיווק בין לאומי ויצוא, בעלות מופחתת  (יפורט בהמשך) (שווי סל הטבות 10,000 ₪)
  כיצד מצטרפים?
  • בדיקת התאמה ליצוא באמצעות מומחה, ללא תשלום. על פי ממצאי הבדיקה, יוחלט באם לאשר קבלת החברה המועמדת לתוכנית.
  • תשלום דמי הצטרפות לתוכנית בסך 750 ₪ (כפוף לתוצאות בדיקת ההתאמה)
  • לאחר תשלום דמי ההצטרפות, החברה תקבל חברות במכון היצוא ללא תשלום למשך שנה אחת, זאת בנוסף לשירותים הבאים:
  פיתוח עסקי ראשוני לייצוא
  הכנת תוכנית פעולה שיווקית לחברתך לשנה הראשונה באמצעות מומחה לשיווק בינלאומי.
  הערה: לאחר פיתוח עסקי ראשוני, במידה ותהיה מכירה מעל 10,000 ₪ שנובעת ישירות מפעילות היועץ, החברה תשלם ליועץ בונוס חד פעמי בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, והתוכנית תשלם ליועץ 5,000 ₪ כולל מע"מ.

  סיוע בסיסי
  עסק המשתתף בתוכנית יוכל לבחור אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת סיוע בסיסי, הכוללים:
  1. מידע עסקי ללא תשלום בשווי של עד 4,000 ₪ הניתן ע"י יחידת המידע במכון היצוא.

  2. כתיבה שיווקית: סיוע בהכנת תוכן שווקי לצורכי Marcom של העסק ) אתר אינטרנט, ברושורים, תערוכה, וכו' (באמצעות ספק הרשום במכון היצוא). השתתפות התוכנית בשיעור של עד 70% מעלות השרות, אך לא יותר מ 3,000 ₪ כולל מע"מ.

  3. צילום טכני: חברה זכאית לסיוע בעלויות צילומים טכניים עבור האינטרנט, קטלוג מוצרים, שרטוטי, ספר הפעלה / הפעלה, ברושורים וכו',
  בתנאי שתעבוד עם ספק הרשום כספק צילום טכני במכון היצוא. 
  אופן הסיוע: החברה תבחר ספק מתוך רשימת ספקים שתקבל ממכון היצוא.
  החברה תציג למכון היצוא את הסכם העסקה שנחתם עם הספק שנבחר.
  סבסוד בגובה 50% מעלות חבילה בסיסית, אך לא יותר מ 1,500 ₪ לחברה.

  4. אתר אינטרנט: חברה זכאית לסיוע בהקמת אתר אינטרנט, בתנאי שתבחר לעבוד עם ספק הרשום כספק אתרי אינטרנט במכון היצוא.
  אופן הסיוע: החברה תבחר ספק מתוך רשימת ספקים שתקבל ממכון היצוא. החברה תציג למכון היצוא את הסכם העסקה שנחתם עם הספק שנבחר. סבסוד בגובה 50% מעלות חבילה בסיסית, אך לא יותר מ 2,500 ₪ לחברה. 
  מכון היצוא ישלם ישירות לספק השרות את גובה הסבסוד רק לאחר שהאתר עלה לאוויר. את יתרת התשלום תשלם החברה לספק.

  5. הכשרה לייצוא: עסקים המשתתפים בתוכנית, יהיו זכאים לתנאי השתתפות משופרים באירועי הכשרה הבאים:
  א. השתתפות בקורס יצוא (במידה ויפתח) בהשתתפות סמלית בגובה 600 . ₪
  ב. השתתפות בקורסים אחרים של מרכז לימודי סחר חוץ במכון היצוא ב 50% הנחה.
  ג. צעדים ראשונים ביצוא סדרת – 6 מפגשים בעלות סמלית של 100 ₪
  ד. ימי עיון וסדנאות חד יומי במכון היצוא ללא תשלום (עד ל 4 אירועים).

  סיוע נוסף
  מעבר למפורט בסיוע הבסיסי, עסק המשתתף בתוכנית, יהיה זכאי לקבל סיוע מצטבר נוסף על פי בחירתו, עד לתקרה של 10,000 . ₪

  שירותים הניתנים ליצואן במסגרת הסיוע הנוסף הינם:
  איתור שותף עסקי/ מפיץ
  חברה המשתתפת בתוכנית, זכאית לסבסוד בגובה 70% ממחיר פרויקט אחד של איתור שותף עסקי או מפיץ המבוצע ע"י מכון היצוא.
  מתן הסיוע מותנה באישור ועדת היגוי על פי מצב מוכנות החברה.

  מידע עסקי נוסף
  חברה שניצלה את מלוא מכסת מידע עסקי במסגרת הסיוע הבסיסי של התוכנית, זכאית לסיוע
  נוסף בקבלת מידע עסקי.
  אופן הסיוע: סבסוד בגובה 70% מעלות רכישת מידע עסקי, סכום הסבסוד לא יעלה על 2,500 ₪ לחברה.

  תערוכות בינלאומיות בחו"ל
  השתתפות כמציג בביתן לאומי של מכון היצוא בתערוכות בינלאומיות, בעלות מופחתת.
  אופן הסיוע: סבסוד בגובה 70% מעלות רכישת חבילת תצוגה אחת בתערוכה אחת , סכום הסבסוד לא יעלה על 7,500 ₪ לחברה.

  משלחות ומפגשים עסקיים
  השתתפות במשלחת או במפגשים עסקיים שמארגן מכון היצוא.
  אופן הסיוע: סבסוד בגובה 50% מעלות דמי השתתפות במשלחת אחת או תוכנית מפגשים אחת, סכום הסבסוד לא יעלה על 1,500 ₪ לחברה.

  חברי מכון היצוא זכאים למגוון שירותים במחירים מופחתים

  בנוסף לשירותים המוצעים לכם במסגרת התוכנית, תהיו זכאים למגוון שירותים נוספים שמכון היצוא מציע במחירים מופחתים לחברים בו.

  הערה: לא יינתן כפל הנחות, לדוגמא: השתתפות בקורס של מכון היצוא, הנחה בשיעור 50%
  תחושב מהמחיר המלא של אותו הקורס ולא ממחיר אחרי הנחה לחברי מכון היצוא.

  לפרטים נוספים והגשת מועמדות:
  מנחם לייב, מנהל מרכז יצואנים קטנים
  leib@export.gov.il

טעינה