מכון היצוא

צעדים ראשונים בהיערכות ליצוא - תכנית סיוע ליצואנים מתחילים

מיועד לעסק, חבר מכון היצוא, בתנאי הסף הבאים: 

- היקף יצוא ישיר:  עד 250,000$ בשנה קלנדרית אחרונה
- מחזור מכירות:   עד 300,000 ₪ בשנה קלנדרית אחרונה.
- מוצר מוגמר:     מוצר קיים, הנמכר בשוק או לאחר סיום כל הליך ההכנות והבדיקות לייצור מלא.
                        חברת סטארט אפ: לאחר סיום תהליך הפיתוח.

אישור חברת סטארט-אפ לתכנית בכפוף לשקלול מספר פרמטרים כדלהלן:

 • בוצעה בדיקת היתכנות (POC) מול גורם מקצועי משמעותי. (מיהו הגורם המקצועי, תוצאות ה- POC)
 • בוצע גיוס הון בהיקף של לפחות 1 מיליון ₪ בשנתיים האחרונות מגורמים חוץ ממשלתיים (כדוגמת: VC, Angel...), נא פרט.
 • מכירה / ביצוע פיילוט בחו"ל (באילו חברות? מתי החל הפיילוט? האם הסתיים ומתי? תוצאות הפיילוט)
 • פטנט רשום בחו"ל (PCT, PROVISIONAL, תאריכי הגשה..)

החברה מתבקשת להעביר מסמך בקשה, המתייחס לפרמטרים הנ"ל, בחתימת המנכ"ל ובחותמת החברה.


ליווי החברה בשלבים הראשונים לייצוא:

 • מפגש ושיחה על החברה ומוצריה, היערכות לשיווק בחו"ל, אתגרים, תהליכים, קשיים, חסמים ועוד.

 • ייעוץ מקצועי:
  הכנת תכנית "תפורה" לצרכי הלקוח בסיוע מלווה שיווקי
  לוח זמנים: עד כחודשיים
  מלווה שיווקי: עד 20 שעות ייעוץ, תעריף 200 ₪ + מע"מ לשעה, התשלום יבוצע ישירות על ידי החברה
  השתתפות התכנית בשיעור של 50% בסיום קבלת הייעוץ המקצועי ולאחר העברת התשלום למלווה השיווקי.

 • איתור ואיסוף מידע עסקי ומודיעין תחרותי (עפ"י צורך)

  איסוף מידע על שווקי מטרה (גודל שוק, מגמות, מתחרים, חסמים, רגולציה..)
  עלות השירות: 10,000 ₪ + מע"מ. השתתפות התכנית בסך של 2,000 ₪ + מע"מ.

  סקירת אנליסט עפ"י אפיון החברה
  עלות השירות: 6,500 ₪ + מע"מ. השתתפות התכנית בסך של 2,500 ₪ + מע"מ.

  סיוע באיתור וברכישת מחקר מדף
  השתתפות ברכישת מחקר מדף בשיעור של 50% ועד לתקרה של 750$

  רשימת לידים מטוייבת (איתור לידים עפ"י אפיון החברה ברמת אנשי קשר כולל פרטי התקשרות). מחיר מסובסד בסך של 3,500 ₪ + מע"מ

  איסוף מידע ממקורות חופשיים וממאגרי מידע.  
 • פגישת סיכום והצעה לשירותי המשך מותאמים לחברה.
לתשומת לבכם:
 • התכנית וההטבות נכונים למועד הצטרפות החברה לתכנית. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד ההצטרפות ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.
 • כל הטבה הינה חד פעמית לחברה המשתתפת בתכנית.
 • השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובתיאום מראש עם המחלקה ליצואנים מתחילים במכון היצוא.

לטופס בקשת הצטרפות לתכנית  – לחץ כאן

 

 

 

טעינה