מכון היצוא

ועידת ישראל לתעשייה 2019

יושב ראש מכון היצוא אדיב ברוך נשא דברים בועידה ואמר: "החברות הישראליות מכילות שילוב של חדשנות ויצירתיות יחד עם תעוזה. אלה הם המרכיבים שמאפשרים לנו להוביל בתחרות הגלובלית. יחד עם זאת צריך לזכור איך אנחנו על בסיס של "כבוד" ממזערים את פערי התרבות ובונים חברה גלובלית".

נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, שהגיע אף הוא לגני התערוכה בתל אביב נשא דברים במסגרת ועידת התעשייה לישראל, ואמר כך: ״האתגרים עימם מתמודדת כלכלת ישראל אינם פשוטים. השינויים המאיימים על התעשייה המסורתית צריכים לשמש אותנו כזרז לאמץ טכנולוגיות ייצור מתקדמות וחדשניות״. לדבריו,  צמיחת הכלכלה בישראל לא צריכה להיתקע בשוק הסטארטאפים אלא חייבת להגיע לכולם. ״אנחנו צריכים להגביר את שילוב האוכלוסיות הערביות והחרדיות ולמצות את הפוטנציאל של אותן אוכלוסיות״.

״אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של הסכמים קואליציוניים. הקמפיין גדול שעשינו נועד להחזיר את השיח של התעשייה לציבור ובאמצעותו למקבלי ההחלטות. בהסכם קואליציוני היעד מבחינתנו זה שהתעשייה תחזור להיות 20 אחוז מהתוצר. אנחנו רוצים לגדול״.

טעינה