מסתמן: חוק עידוד השקעות הון יורחב גם לענף חקלאות - המודיע

טעינה

מכון היצוא