מכון היצוא

גידור סיכוני היצואן - מצגות

למצגת אשרא -מכון היצוא 24.9.19 לחצו כאן

למצגת ביטוח ימי - עקרונות הכיסוי לחצו כאן

למצגת סיכוני וביטוח סייבר -  לחצו כאן

למצגת רשלנות סוכני מכס [מצב תאימות] - לחצו כאן

טעינה