מכון היצוא

הסכם הסחר עם ארה"ב

06
יוני
יום ה'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

12001

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

סחר עם ארה"ב - כיצד ניתן למקסם את הפטור ממכס

הרחב הכל

סחר עם ארה"ב - כיצד ניתן למקסם את הפטור ממכס

+

הסכם הסחר הוותיק עם ארה"ב מעניק למוצרים שמקורם בישראל או בארה"ב הקלות מכס נדיבות בסחר שבין שתי המדינות, ומקנה למוצרים אלו יתרונות מסחריים משמעותיים בשווקי היעד. על רקע מלחמת הסחר שבין ארה"ב לבין סין, מקבל ההסכם עם ישראל משנה תוקף, ומעצים את היתרונות שבסחר בין המדינות

ביום עיון ייחודי זה נדון בהרחבה בכללי המקור שבהסכם שבין ישראל לארה"ב, בתכנוני מס לגיטימיים, בשינויים האחרונים בנוסחי ההצהרות על פי ההסכם, במדיניות האכיפה החדשה בארה"ב, ובהשפעות שיש למלחמת הסחר שבין סין לארה"ב על הסחר שבין ישראל לארה"ב.

הנושאים בהם יעסוק יום העיון:
• עקרונות הסכם הסחר שבין ישראל לארה"ב
• מהם כללי מקור?
• מה נכלל בתוך 35% של הערך המוסף המקומי?
• מהו שינוי מהותי? מהו שינוי מהותי כפול?
• כלל המכירה הראשונה
• כללי מקור ומחירי העברה
• הובלה במישרין
• הצהרת החשבונית החדשה
• הגברת האכיפה מצד המכס האמריקאי
• השפעת מלחמת הסחר על הייצוא הישראלי
• השפעת מלחמת החסר על פעילות של חברות ישראליות בייצור מוצרים בסין


בתכנית:
09:00-08:30 התכנסות והרשמה
09:30-09:00 יחסי הסחר עם ארה"ב
גב' רחל הירשלר, ס/מנהל מינהל סחר חוץ – מדיניות והסכמי סחר
10:10-09:30 מלחמת הסחר שבין ארה"ב לסין והשפעתה על הסחר בין ישראל לארה"ב.
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא ויצוא במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'

10:50-10:10 עקרונות הסכם הסחר עם ארה"ב, תכנוני מס לגיטימיים.
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא ויצוא במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'

11:20-10:50 הפסקה
12:20-11:20 החידושים האחרונים בהסכם הסחר שבין ישראל לארה"ב
מהנדס דוד חורי, ממונה ויצוא וכללי מקור, מנהל המכס

13:00-12:20 טיפים מעשיים והתמודדות נכונה עם דרישת אימות מצד מכס ארה"ב ומצד מכס ישראל.
עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא ויצוא במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'


דמי השתתפות
:
320 ₪ לחברי מכון היצוא
380 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון
ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.


ההרשמה
:
את ספח ההרשמה יש לשלוח בצירוף התשלום כמבוקש, לפקודת מכון היצוא.
הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

טעינה