מכון היצוא

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

23

דצמבר
2019
לתאריכים המלאים
23
דצמבר
יום ב'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

קלינטק

קוד אירוע

12650

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   280 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   180 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

הרשמה מקוונת

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

הרחב הכל

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

+

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

Distributors, Resellers, Value Added Resellers, Integrators and Agents

יום שני 23.12.2019

בתוכנית:

09:15 – 09:00 דברי פתיחה –
גב' נועה אהרוני, מנהלת ענף קלינטק, מכון היצוא

10:45 – 09:15 עקרונות חדירה לשוק ארה"ב, שיטות לאיתור מפיצים שונות ואסטרטגיות שונות עם שותפי הפצה שונים
מר מיכאל גלי (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

11:00 – 10:45 שימוש במידע מודיעיני ועיסקי לאיתור לידים ומפיצים
מר נאור מורג, ראש תחום מידע ומודיעין עסקי, מכון היצוא

11:00 – 10:45 שירותי מכון היצוא באיתור לידים ומפיצים 

מר נאור מורג, ראש תחום מידע ומודיעין עסקי

11:15 – 11:00 הפסקה

11:45 – 11:15 מקרה בוחן -
מר אסף גת, מנכ"ל חברת LightApp

12:15 – 11:45 שיטות לאיתור מפיצים - המשך
מר מיכאל גלי, (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

12:45 – 12:15 מקרה בוחן -
מר ליאור הנדלסמן, מייסד וסמנכ"ל שיווק, חברת SolarEdge

13:15 – 12:45 חתמנו הסכם, מה עושים?
מר מיכאל גלי (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

13:30 – 13:15 סיכום, שאלות ותשובות

דמי השתתפות:
180 ₪ לחברי מכון היצוא
280 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים באמצעות אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

לפרטים נוספים:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,
טלפון: 03-5142819/845, 
דואר אלקטרוניanato@export.gov.il

טעינה

אירוע השבוע

אירוע השבוע