מכון היצוא

סוכנים ומפיצים לענף הקלינטק

לוח שנה
Outlook Google (online)

23

דצמבר
2019
לתאריכים המלאים
23
דצמבר
יום ב'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

קלינטק, תשתיות ותעשייה חכמה

קוד אירוע

12650

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   280 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   180 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

הרחב הכל

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

+

איתור ומינוי סוכנים ומפיצים בענף קלינטק

Distributors, Resellers, Value Added Resellers, Integrators and Agents

יום שני 23.12.2019

בתוכנית:

9.00-9.15 דברי פתיחה – גב' נועה אהרוני, מנהלת ענף קלינטק, מכון היצוא

9.15-9.45 עקרונות חדירה לשוק זר
9.45-10.15 שיטות חדירה שונות עם שותפי הפצה
10.15-10.45 שיטות לאיתור מפיצים
מר מיכאל גלי (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

10.45-11.15 Case Study
מר גיל שביט, מנכ"ל, חברת Gencell

11.15-11.30 הפסקה

11.30-12:00 שיטות לאיתור מפיצים המשך
מר מיכאל גלי, (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

12.00-12:15 שימוש במידע מודיעיני ועיסקי לאיתור לידים לסוכנים ומפיצים
רועי יונס, מנכ"ל חברת LeadSpotting

12.15-12.45 Case Study –
ליאור הנדלסמן, מייסד וסמנכ"ל שיווק, חברת SolarEdge

12.45-13.15 חתמנו הסכם, מה עושים?
מר מיכאל גלי (MBA), מומחה לשיפור ביצועים עסקיים בשווקים זרים

13.15-13.45 Case Study -
מר אלחי פרקש, מנכ"ל, חברת LightApp

13.45-14.00 סיכום, שאלות ותשובות.

דמי השתתפות:

180 ₪ לחברי מכון היצוא
280 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים באמצעות אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

לפרטים נוספים:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,
טלפון: 03-5142819/845, 
דואר אלקטרוניanato@export.gov.il

טעינה