מכון היצוא

חישוב עלויות התובלה הבינלאומי

לוח שנה
Outlook Google (online)

11

דצמבר
2019
לתאריכים המלאים
11
דצמבר
יום ד'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11708

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

חישוב עלויות התובלה הבין-לאומית

הרחב הכל

חישוב עלויות התובלה הבין-לאומית

+

בוא ללמוד כיצד למקסם את הרווח ע"י חישוב נכון!

סדנה:
חישוב עלויות 
התובלה הבין-לאומית

יום ד' 13.11.2019 בין השעות 09:00 – 16:00
(התכנסות והרשמה: 08:30 – 09:00)
מכון היצוא, רח' המרד 29 תל-אביב (בית התעשייה, קומה 5, אולם ההרצאות)

במה תעסוק הסדנה?
• יוצגו מונחי הסחר 2020 ® INCOTERMS בליווי הסברים, דוגמאות ועצות שימושיות
• כיצד לחשב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן
• כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים, במיוחד ביבוא
• יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית

יש להצטייד במחשבוני כיס!

מנחה הסדנה:
מר זאב תלם, מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבין-לאומי.

הסדנה מיועדת:
ליצואנים ויבואנים (גם בראשית דרכם) מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי מכירות, מובילים, לעוסקים בביטוח ובבנקאות ולכל העוסקים בסחר חוץ.

דמי השתתפות:
320 ₪ לחברי מכון היצוא
380 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829

את ספח ההרשמה יש לשלוח בצירוף התשלום כמבוקש, לפקודת מכון היצוא. הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.
לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

טעינה