מכון היצוא

הסחר הבינלאומי - אינקוטרמס

25

נובמבר
2019
לתאריכים המלאים
25
נובמבר
יום ב'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11778

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   360 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   290 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

הרחב הכל

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

+

מונחי הסחר משתנים, האם אתה מוכן?
יום עיון:

"מונחי הסחר הבין-לאומיים"

ICC’s Incoterms® - by the International Chamber of Commerce (ICC)
עדכונים ומונחים חדשים אשר צפויים להיכנס לתוקף בינואר 2020
במהלך המפגש יושם דגש על השינויים במונחי הסחר,
והשפעתם על מערכת היחסים בין הקונה למוכר.

בתכנית:
מונחי הסחר הבין-לאומיים
09:00-08:30 התכנסות והרשמה
09:00 – 10:30
- רקע למהדורה החדשה של המונחים וההבדל לגרסה הנוכחית,
- הסבר לגבי השינויים שנעשו במונחים הקיימים,
10:30 – 11:00 הפסקת קפה
11:00 – 12:00
- מונחים חדשים,
- סוגיות שונות הקשורות לחלוקת ההוצאות והסיכונים בין המוכר והקונה,
זאב תלם, בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבינלאומי.
00:12 – 00:13
היבטים משפטיים הנוגעים למונחי הסחר ומעבר להם: סיכון, בעלות, חזקה ועוד...
עו"ד גיל נדל, משרד עורכי דין – דיני ייבוא וייצוא, סחר בינלאומי.

מועד ומקום:
יום ב', 25.11.2019, בין השעות 09:00 – 13:00 במכון היצוא, רח' המרד 29, בית התעשיינים, אולם ישראל, קומה 5, ת"א.

דמי השתתפות:
לחברי מכון היצוא 290 ש"ח
לשאינם חברים: 360 ש"ח

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב!
על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי,
טלפון: 5142867/845/829 – 03
אימיילanato@export.gov.il

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

טעינה