מכון היצוא

סדנת ניתוח דוחות כספיים

23-16

מרץ
2020
לתאריכים המלאים
16
מרץ
יום ב'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

13074

מיקום

תגית מחיר מחיר האירוע:   800 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   650 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

קריאה וניתוח דוחות כספיים

הרחב הכל

קריאה וניתוח דוחות כספיים

+

נדחה עקב משבר הקורונה – מועד חדש יפורסם בהמשך


ס ד נ א:

קריאה וניתוח דוחות כספיים

שני מפגשים: ימי שני 16.3.2020 ו-23.3.2020 בין השעות 09:00 – 13:00 (התכנסות והרשמה: 08:30 – 09:00) מכון היצוא, רחוב המרד 29, בית התעשייה, תל-אביב (אולם ההרצאות קומה 5).

הסדנא עוסקת בקריאה ובניתוח דוחות כספיים, ומתמקדת בהבנת הקשר שבין הדוחות הכספיים לניהול הפיננסי והעסקי בחברה.
הסדנה מיועדת למנהלים מתחומים שונים המעוניינים להעמיק את הידע בקריאה ובניתוח דוחות כספיים.
הסדנא אינה מיועדת לאנשי כספים.


בתוכנית


- דוחות כספיים – מהות, מטרות, חובת הגשה, מבנה, תקינה, הבדלים בדיווח בין חברות ציבוריות לחברות פרטיות.

- דוחות כספיים – מעבר מפורט על דוחות כספיים בחברות שונות, הבנת סעיפים בדוחות, מגמות בפעילות אשר באות לידי ביטוי בדוחות ומשמעותן.
• מאזן
• רווח והפסד
• דוח על שינויים בהון
• דוח על תזרימי מזומנים
• ביאורים


- יחסים פיננסים- הכלי לניתוח ביקורתי של דוחות כספיים, כיצד מבצעים ניתוח ביקורתי, מה ניתן ללמוד על מצבה של החברה, הבדלים בין יחסים פיננסים בחברות מתחומים שונים.
• יחסי נזילות
• יחסי רווחיות
• יחסי יעילות תפעולית
• יחסי הון – מינוף פיננסי

- דוחות נלווים לדוחות הכספיים בחברות ציבוריות
• תאור עסקי התאגיד – הדוח בו מצוי מידע רב מתחומים שאינם פיננסים כגון מידע אסטרטגי ומידע שיווקי
• דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

- תרגיל מסכם מונחה במסגרתו יתבקשו המשתתפים לנתח דוח כספי של חברה בהיבטים עסקיים ופיננסים העולים מהדוחות הכספיים.

המנחה
גב' שירית לוי-רוזנבאום - מנכ"ל א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי, בעלת 20 שנות עשייה וניהול פיננסי בכיר בחברות מהמובילות במשק, כיהנה והובילה מהלכים חשובים במגוון תפקידים מאתגרים. בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם מגוון חברות: סטארט-אפ, מפעלים, חברות גלובליות גדולות ועוד. שירית לוי-רוזנבאום מתמחה בניהול פיננסי הקושר בין צרכים עסקיים, תפעוליים ופיננסים כגון: תוכניות עסקיות, ניהול פיננסי שוטף לעסקים קטנים, תקציב ותזרים מזומנים, תמחיר ניהולי, הערכות שווי, תכנון אסטרטגי ועוד.
www.e-s-l.co.il

דמי השתתפות לשני המפגשים:
650 ₪ לחברי מכון היצוא
800 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לפרטים נוספים:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829

טעינה