מכון היצוא

סייבר בארגון - הטיפול באתגרים ובאיומים

01-09

פברואר-מרץ
2020
לתאריכים המלאים
09
פברואר
יום א'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

סייבר

קוד אירוע

12719

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   1600 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   1300 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

הרשמה מקוונת

סייבר בארגון - הטיפול באתגרים ובאיומים

הרחב הכל

סייבר בארגון - הטיפול באתגרים ובאיומים

+

קורס בן ארבעה מפגשים:
סייבר בארגון - הטיפול באתגרים ובאיומים
למשתתפים ללא ידע מוקדם

סביבת האינטרנט המודרנית יצרה הזדמנויות עסקיות חדשות ואינסופיות אך יחד עם הזדמנויות אלו מגיעים גם אתגרים דינמיים ואיומיי סייבר הדורשים בדיקה מחדש של ניהול סיכונים ארגוניים וכללים עסקיים.
עוצמת הנזק של פשיעה קיברנטית בעולם היא עצומה שכן גניבה של מידע בעלות של מיליארדי דולרים, גורמת נזק בלתי הפיך לארגונים ופגיעה באמינות של מערכות .בנוסף על כך, גם הרגולטורים אינם מקלים ראש בנושא והזכות לשמירת הפרטיות של משתמש הקצה הינה אחת מזכויות האדם החשובות בישראל ובעולם. בהתאם לכך אנו עדים לרגולציות שנכנסו לתוקפן ומשפיעות על החברות ונושאיי המשרה בישראל (תקנות הגנת הפרטיות, GDPR, CCPA ועוד).

נושאי משרה רבים, מנהלים וכן העובדים אינם מודעים להיקף אחריותם בגין מחדלים, ליקויים בטיחותיים, התוויית מתודולוגיית סייבר ארגונית, הערכות לאירועיי סייבר ותקלות שונות במקום עליו הם ממונים ו/או עובדים, אם במישרין ואם בעקיפין .מציאות חדשה זו מחייבת הגדרה מחודשת של התפקידים והאחריות של עובדי הארגון ומנהליו בעיקר בנושאים הנוגעים לניהול סיכונים, קביעת מדיניות בנוגע לביטחון הקיברנטי ועמידה בכללים ובתקנות המשתנים.

מטרת הקורס:
מתן ידע, מענה וכלים מעשיים לאנשי הארגון להתמודדות עם האתגרים – ואיומי הסייבר בפאן התפעולי, הטכנולוגי, העסקי והמשפטי.

מועד ומקום:
ימי א', 9.2.20, 16.2.20, 23.2.20 ו 1.3.20 בין השעות 14:00 – 09:00 במכון היצוא, בית התעשייה, רחוב המרד 29, תל אביב, קומה 5

בתכנית:

מפגש ראשון 9.2.2020
o מבוא לסייבר והכרות עם מושגי יסוד
o השחקנים השונים בעולם הסייבר: איומים בתוך ארגונים, איומים חיצוניים
o הגנות – מתודולוגיות ופתרונות
o סוגי נוזקות
o תוכנות כופרה ניתוח – Case Study
o העובדים בחברה- התנהלות מול עובדים פנים ארגוניים
o עבודה עם עובדי מיקר חוץ
o מתקפות שכיחות – סוגי תוכנות זדוניות – APT,Day-Zero , איומים ידועים ולא ידועים
o התקפות נפוצות – Phishing, הנדסה חברתית, כופרה וכו'
o

מפגש שני 16.2.2020
o מתודולוגיית הגנה – עקרונות תורת ההגנה
o ניהול אירוע מתקפת סייבר – עקרונות ניהול סייבר
o שימוש במערך SOC / SIEM
o שיתוף נתונים, מודיעין והעברת נתונים
o ניהול סיכונים – זיהוי הנכסים בארגון , ומהם הסיכונים העיקריים
o סיכונים בעת תהליך של מיזוגים ורכישות
o מתודולוגיית ניהול הסיכונים
o הרצאת אורח – התמודדות עם איומי סייבר וניהול אירוע הלכה למעשה

מפגש שלישי 23.2.2020
o פרטיות – מהי פרטיות ומהו מידי אישי
o תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
o פרטיות בראי רגולציות בינלאומיות
o GDPR - עקרונות כלליים ומושגי יסוד של ה- GDPR
o שחקנים מרכזיים תחת ה- GDPR ותפקידם
o פעילויות עסקיות המושפעות ביותר מ- GDPR
o מהו מידע אישי ומידע אישי רגיש
o עקרונות הגנת המידע
o זכויות נושאי המידע
o חובות של בעלי ומעבדי המידע ומהם אמצעי ציות לחוקים
o הגנת נתונים (DPIA)

מפגש רביעי 1.3.2020
o CCPA - מונחים להבנת רגולציית ה- CCPA
o עקרונות פרטיות של מידע הוגן (FIPP)
o עקרונות CCPA
o עסקים שמוסדרים תחת CCPA
o גורמים שיש לקחת בחשבון בעת בניית תוכנית תאימות CCPA
o הבנת אחריות העסק בעת איסוף והעברת מידע אישי
o הרצאת אורח
o מה צופן העתיד?


המרצה: גב' אתי ברגר, מייסדת ומנכ"לית טריפל P. משפטנית וטכנולוגית בתחום הסייבר ואבטחת מידע, המתמחה בתחום רגולציית הפרטיות ואבטחת המידע. בעלת נסיון של מעל 20 שנה בעולם הטכנולוגי בתחום אבטחת המידע כמנהלת ומובילת מוצרים ובעלת תואר שני במשפטים. בימים אלו שוקדת על כתיבת הצעה מחקר בתחום הפרטיות לצורך לימודי דוקטורט למשפטים. בנוסף, מרצה לתחום הסייבר במגוון מקצועות במוסדות אקדמיים ובחברות.

דמי השתתפות:
1600 ₪  לשאינם חברים,
1300 ₪ לחברי מכון היצוא

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

לפרטים והרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בינ"ל,
טלפון: 5142934/845/867- 03

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני הארוע, לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

מספר המקומות מוגבל!

טעינה