מכון היצוא

הערכת שווי חברות

26

פברואר
2020
לתאריכים המלאים
26
פברואר
יום ד'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

13070

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

הערכת שווי חברות

הרחב הכל

הערכת שווי חברות

+

ביום העיון שיערך בשיתוף S Cube מקבוצת I.B.I, ידון נושא הערכת השווי ממגוון זוויות שונות - בין היתר מיסוי, שותפויות, חברות פרטיות, חברות ציבוריות ועוד - תוך מעבר בהדרגתיות ממונחי יסוד אל מקרים מורכבים בשילוב בחינה פרקטית של הנלמד.

מטרת יום העיון:
מתן ידע מעמיק וכלים פרקטיים וטכניקות לניתוח ולהערכת שווי חברות ודרכי יישום.

קהל היעד:
מנכ״לים, יזמים, מנהלי כספים, דירקטורים ומשקיעים.

מועד ומקום:
יום ד', 26.02.20, בין השעות 09:00 – 13:00 במכון היצוא, רח' המרד 29, בית התעשיינים, אולם ישראל, קומה 5, ת"א.

בתוכנית:
08:30 - 00:09
התכנסות והרשמה

09:00 - 09:45 דברי פתיחה ומבוא להערכות שווי –
• הידע הבסיסי שנדרש להבנת הערכת שווי – המונחים הבסיסיים
• מי זקוק להערכת שווי
• הסיבות השונות שבעטין נדרשת הערכת שווי
• מה מעריכים, באיזה עיתוי וכיצד מכלול הגורמים ישפיע על בחירת המתודולוגיה
מר גדעון שלום בנדור, מנכ"ל ומייסד,S Cube

09:45 - 10:15 סוגיות בנושא אופציות לבכירים –
• הבנת נושא הענקת אופציות לבכירים
• הסיבות להעניק תגמול הוני לבכירים
• מונחי יסוד בביצוע מענקים ומסלולי מס תוך דגש על מסלול רווח הון עם נאמן
מר צביקה ברנשטיין, שותף מנהל, I.B.I Capital

10:15 – 10:45 הערכות שווי בראי חוקי המיסוי –
• הקשר בין הערכות שווי לפרקטיקה של דיני המיסים
• הכדאיות בהשגת החלטות מיסוי מראש לעומת עמדה מדווחת לצרכי מס
• מתן דוגמאות מהפרקטיקה
עו"ד יניב ארליך, יועץ, מחלקת מיסים, Ernst & Young ישראל

10:45 – 11:05 הפסקה ו- Networking


11:05 – 11:45
מודלים מקובלים להערכות שווי –
• כיצד נקבע שווי החברה
• השוואה בין המודלים השונים להערכת שווי יתרונות וחסרונות
• איך להעריך סוגים שונים של נכסים (כמו מוניטין וטכנולוגיה)
• מודלים עסקיים חכמים שמסייעים בפתרון בעיות שקשורות לשווי (לדוגמא: BMBY), הערכת שווי של אופציות לבכירים
• שימוש במאגרי מידע לטובת הערכת שווי
מר רועי ורובל, ראש מחלקת הערכות שווי, S Cube

45:11 – 25:12 הערכות שווי למתקדמים –
• כיצד נעריך שווי של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים
• שווי IP
• הערכת שווי של חברה פרטית אל מול ציבורית
• הערכת שווי של חברה מענפים המסורתיים אל מול הערכת שווי של חברת היי-טק
• הערכת שווי לצרכי מיזוגים ורכישות
• איתנות פיננסית ומתי יש לבדוק אותה
• מהם מבחני סבירות וכיצד להסתכל עליהם בגישה ביקורתית.
מר דניאל גוטרמן, ראש המחלקה הכלכלית וקניין רוחני, S Cube

25:12 -00:13 Case Study –
יישום הידע התיאורטי והפרקטי שנלמד במהלך הסדנה על ידי בחינת מקרים אמיתיים – נעבור על דוחות כספיים של חברות ציבוריות ונעריך את שוויין באמצעות המודלים השונים.
מר אודי עובדיה רובין, אנליסט בכיר, חוות דעת כלכליות ותוכניות עסקיות, S Cube

דמי השתתפות:
לחברי מכון היצוא: 320 ש"ח
לשאינם חברים: 380 ש"ח

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב!
על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי,
טלפון: 5142819/845/829 – 03
אימיילanato@export.gov.il,

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

טעינה