מכון היצוא

השבחת חברות

18

פברואר
2020
לתאריכים המלאים
18
פברואר
יום ג'

סוג אירוע

סדנא

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

13072

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

הרשמה מקוונת

סדנא: השבחת חברות בראייה בינלאומית

הרחב הכל

סדנא: השבחת חברות בראייה בינלאומית

+

סדנא
השבחת חברות בראייה בינלאומית

השבחת חברות הינה התהליך השיטתי של הגדלת ערך החברה עבורה בעליה. תהליך זה, הכולל הן פעולות ניהוליות והן פעולות פיננסיות, נהיה משמעותית מורכב יותר כאשר החברה פועלת בשווקים בינלאומיים ויש לתכננו מראש להגיע לתוצאות אופטימליות ולהימנע מכשלים העולים לבעלים בהפסדי עתק, למשל באקזיט.

מטרת הסדנא:
לספק למשתתפים כלים יישומיים להשבחת חברות ולתרגל את הכלים בסימולציה של חקר מקרה של חברה שייצאה לחו"ל.

קהל יעד:
סדנא זו מומלצת למנהלים ובעלים של עסקים המייצאים, או מתעדים לייצא, ורוצים להשביח את ערך חברותיהם באמצעות כלים ניהוליים שהוכיחו את האפקטיביות שלהם בייצוא בינלאומי.

נושאי הסדנא:

• ההבדלים המהותיים בין השבחת חברה מקומית להשבחת חברה הפועלת או מתעדת לפעול גם בשווקים בינלאומיים.
• בניית אסטרטגיה להשבחת החברה מבוססת מחקר שוק בינלאומי, כולל שיקולי אקזיט אם ישנם כמו הנפקת החברה (IPO) או מכירתה (M&A) בעתיד.
• כלי ניהול מתקדמים להשבחת חברות תוך שיפור תמידי של מערך המכירות וייעול ההוצאות. כלים אלו יכללו:

o ניתוח תהליכי עבודה אינטגרטיבי (integrated workflow analysis), שיטה השמה דגש על ירידה לפרטים על מנת לשפר ולתכנן תהליכים אפקטיביים להשבחת החברה
o השבחת חברות שיטתית (systematic corporate value enhancement), בה ילמדו השלבים השונים של תהליך השבחת החברות, כולל החדרה של טכנולוגיות מתקדמות כחלק קריטי של השבחת החברה.

• סימולציה יישומית בה המשתתפים יתרגלו את הכלים שנלמדו בסדנא על חקר מקרה (case study) של השבחת חברה שייצאה לחו"ל, כולל פעולות נכונות וטעויות נפוצות שביצעה בתהליך ההשבחה.

מועד ומקום:
יום ג' 18.02.20 בין השעות 09:00 – 14:00, במכון היצוא, בית התעשייה, רח' המרד 29, קומה 5, תל אביב (רישום והתכנסות 08:30 – 09:00).

מרצה הסדנא:
ד"ר מוטי פרידמן, מנהל שותף במכון ברייטנט, חברה המתמחה בשיווק בינלאומי והשבחת חברות. משנת 1994 משרתת לקוחות בארץ וברחבי העולם, החל מחברות קטנות ובינוניות בישראל ועד לחברות ציבוריות בארצות הברית.

דמי השתתפות:
לחברי מכון היצוא 320 ₪

לשאינם חברים 380 ש"ח

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.
לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,

טלפון: 03-5142819/845/831 
דוא"לanato@export.gov.il

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

טעינה