מכון היצוא

אשראי דוקומנטרי

19

ינואר
2020
לתאריכים המלאים
19
ינואר
יום א'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

12674

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, תל אביב, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   380 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   320 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

אשראי דוקומנטרי – L/C

הרחב הכל

אשראי דוקומנטרי – L/C

+

יום עיון:

אשראי דוקומנטרי – L/C

יום עיון מלווה בתרגול מעשי

יום ראשון 19.01.20
בין השעות 09:00 – 15:00
(התכנסות והרשמה: 08.30 – 09.00),
מכון היצוא, בית התעשייה, רחוב המרד 29 תל- אביב (אולם ההרצאות , קומה 5)


אשראי דוקומנטארי הידוע בציבור המשתמש כ-LC (LETTER OF CREDIT) משמש כצורת תשלום בין קונה (היבואן) לבין מוכר (היצואן). זו השיטה היחידה הנותנת ביטחון לשני הצדדים לקונה ולמוכר: למוכר כי הוא יקבל את כספו אם הוא יעמוד בתנאים הנכתבים במכתב האשראי. לקונה אם הוא ידרוש את המסמכים הנכונים.

מטרת יום העיון:
קבלת כלים לשימוש בשיטה זו.
כיצד לבנות את מכתב האשראי – מצדו של הקונה מחד, ומצדו של המוכר מאידך.
מתי יש להשתמש במכתב אשראי, ומתי יש להשתמש בערבות בנקאית הנקראת SBLC.
מידע המונע טעויות כספיות רבות.
מה הם סעיפיו העיקריים של מכתב האשראי

יום העיון מיועד ל: מנהלי כספים, חשבים, גזברים, מנהלי רכש, מנהלי יבוא-יצוא, מנהלי שיווק, עורכי-דין, עובדי מחלקות יבוא-יצוא, עובדי מחלקות כספים, עובדי מחלקות השיווק, ולכל העוסקים בתחומי סחר חוץ בין-לאומי. כמו כן, מיועד גם לבנקאים אשר עוסקים בתחום – במטרה להכיר את צדו המסחרי של השיטה ולא רק את הצד הבנקאי.
הערה: נדרש ידע בסיסי בהכרת אשראי דוקומנטארי

מרצה ומרכז מקצועי: מר סידני אמיר, יועץ ומרצה לנושאי סחר בין-לאומי.

ב ת ו כ נ י ת :

09:00 – 08:30 התכנסות והרשמה

10:30 – 09:00 ההבדל בין אשראי דוקומנטארי לבין ערבויות בנקאיות.
מהם הנהלים של האשראי הדוקומנטארי.
הנחות יסוד לאשראי דוקומנטארי

10:45 – 10:30 הפסקת רענון

12.15 – 10:45 תהליך האשראי הדוקומנטארי
חלק ראשון של הסעיפים העיקריים של האשראי הדוקומנטארי

12.45 – 12:15 הפסקת קפה וכיבוד

14:00 – 12:45 חלק שני של הסעיפים העיקריים של ה-א.ד.
אישור למוביל/ערבות ימית

14:15 – 14:00 הפסקת רענון


15:00 – 14.15 סוגים שונים של אשראים דוקומנטריים

דמי השתתפות:

320 ₪ לחברי מכון היצוא
380 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון


ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.
לתשומת לב!* על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לפרטים נוספים:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829
דואר אלקטרוניyonathan@export.gov.il

טעינה