מכון היצוא

קריאה וניתוח דוחות כספיים

לוח שנה
Outlook Google (online)

21-14

נובמבר
2018
לתאריכים המלאים
14
נובמבר
יום ד'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

10734

מיקום

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי, המרד, תל אביב יפו, ישראל

תגית מחיר מחיר האירוע:   700 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   500 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

סדנא: קריאה וניתוח דוחות כספיים

הרחב הכל

סדנא: קריאה וניתוח דוחות כספיים

+

שני מפגשים: ימי רביעי  14.11.2018 ו- 21.11.2018

בין השעות 09:00 – 13:30

(התכנסות והרשמה: 08:30 – 09:00)

מכון היצוא, רחוב המרד 29, בית התעשייה, תל-אביב (אולם ההרצאות קומה 5).

הסדנא עוסקת בקריאה ובניתוח דוחות כספיים, ומתמקדת בהבנת הקשר שבין הדוחות הכספיים לניהול הפיננסי והעסקי בחברה.

הסדנה מיועדת למנהלים מתחומים שונים המעוניינים להעמיק את הידע בקריאה ובניתוח דוחות כספיים.

הסדנא אינה מיועדת לאנשי כספים.

בתוכנית

+
 • דוחות כספיים – מהות, מטרות, חובת הגשה, מבנה, תקינה, הבדלים בדיווח בין חברות ציבוריות לחברות פרטיות.  
 • דוחות כספיים – מעבר מפורט על דוחות כספיים בחברות שונות, הבנת סעיפים בדוחות, מגמות בפעילות אשר באות לידי ביטוי בדוחות ומשמעותן.
 • מאזן
 • רווח והפסד
 • דוח על שינויים בהון
 • דוח על תזרימי מזומנים
 • ביאורים  
 • יחסים פיננסים- הכלי לניתוח ביקורתי של דוחות כספיים, כיצד מבצעים ניתוח ביקורתי, מה ניתן ללמוד על מצבה של החברה, הבדלים בין יחסים פיננסים בחברות מתחומים שונים.
 • יחסי נזילות
 • יחסי רווחיות
 • יחסי יעילות תפעולית
 • יחסי הון – מינוף פיננסי 
 • דוחות נלווים לדוחות הכספיים בחברות ציבוריות
 • תאור עסקי התאגיד – הדוח בו מצוי מידע רב מתחומים שאינם פיננסים כגון מידע אסטרטגי ומידע שיווקי
 • דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
 • תרגיל מסכם מונחה במסגרתו יתבקשו המשתתפים לנתח דוח כספי של חברה בהיבטים עסקיים ופיננסים העולים מהדוחות הכספיים. 

המנחה

גב' שירית לוי-רוזנבאום - מנכ"ל א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי, בעלת 20 שנות עשייה וניהול פיננסי בכיר בחברות מהמובילות במשק, כיהנה והובילה מהלכים חשובים במגוון תפקידים מאתגרים. בעלת ניסיון עשיר בעבודה גלובלית, בעלת היכרות רבת שנים עם ענפי התעשייה והשירותים.

שירית לוי-רוזנבאום מתמחה בניהול פיננסי הקושר בין צרכים עסקיים, תפעוליים ופיננסים כגון: הטמעת תמחיר ככלי ניהולי, תוכניות עסקיות, תכנון אסטרטגי, הערכות שווי, הטמעת תקציב ובקרה, ניהול פיננסי שוטף לעסקים קטנים ועוד.

 

 

עלות

+

דמי השתתפות לשני המפגשים:   

500 ₪  לחברי מכון היצוא     

700 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

 

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה -  הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו   כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

להרשמה ופרטים נוספים

+

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לפרטים נוספים:

המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,

טלפון: 03-5142867/845/819/829,

 

טעינה