מכון היצוא

חישוב עלויות הובלה הבינ"ל

17

ינואר
2019
לתאריכים המלאים
17
ינואר
יום ה'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11655

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   300 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   180 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

חישוב עלויות התובלה הבין-לאומית

הרחב הכל

+

במה תעסוק הסדנה?
• יוצגו מונחי הסחר 2010 ® INCOTERMS בליווי הסברים, דוגמאות ועצות שימושיות
• כיצד לחשב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן
• כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים, במיוחד ביבוא
• יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית

יש להצטייד במחשבוני כיס!

מנחה הסדנה
מר זאב תלם, מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבין-לאומי.

הסדנה מיועדת:
ליצואנים ויבואנים (גם בראשית דרכם) מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי מכירות, מובילים, לעוסקים בביטוח ובבנקאות ולכל העוסקים בסחר חוץ.

דמי השתתפות

+

180₪ לחברי מכון היצוא
300₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לפרטים נוספים

+

המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,

טלפון: 03-5142867/845/819/829

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

טעינה