מכון היצוא

חישוב עלויות הובלה הבינ"ל

לוח שנה
01/16/2019 10:00 PM 01/16/2019 10:00 PM חישוב עלויות הובלה הבינ"ל מכון היצוא, המרד 29, קומה 5,

17

ינואר
2019
לתאריכים המלאים
17
ינואר
יום ה'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11655

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   300 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   180 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

חישוב עלויות התובלה הבין-לאומית

הרחב הכל

+

במה תעסוק הסדנה?
• יוצגו מונחי הסחר 2010 ® INCOTERMS בליווי הסברים, דוגמאות ועצות שימושיות
• כיצד לחשב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן
• כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים, במיוחד ביבוא
• יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית

יש להצטייד במחשבוני כיס!

מנחה הסדנה
מר זאב תלם, מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבין-לאומי.

הסדנה מיועדת:
ליצואנים ויבואנים (גם בראשית דרכם) מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי מכירות, מובילים, לעוסקים בביטוח ובבנקאות ולכל העוסקים בסחר חוץ.

דמי השתתפות

+

180₪ לחברי מכון היצוא
300₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לפרטים נוספים

+

המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,

טלפון: 03-5142867/845/819/829

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

טעינה

אירוע השבוע