מכון היצוא

החזר מסי יבוא ופטורים ביבוא ליצואנים

14

ינואר
2019
לתאריכים המלאים
14
ינואר
יום ב'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

11654

מיקום

מכון היצוא, המרד 29, קומה 5

תגית מחיר מחיר האירוע:   250 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   180 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

החזר מסי יבוא ופטורים ביבוא ליצואנים

הרחב הכל

+

פקודת המכס וחוק מס קניה כוללים סעיפי חוק, אשר ניתן בהתבסס עליהם לייבא חומרי גלם ו/או מוצרים מוגמרים לצורך יצוא ולקבל פטור ואו החזר על מיסי היבוא בגין טובין אלו בהתאם לסעיפי החוק והתקנות.

'הישבון' – פטור ו/או החזר על מסי יבוא בגין חומרי גלם לצורך ייצור ויצוא.

'פטור מותנה' – פטור ממסי יבוא על מוצר בו מתבצע עיבוד, חידוש, הצגה ברבים או למטרה דומה, כמו כן ישנם פטורים ייעודיים נוספים כגון: פטור לארגוני סעד בינלאומיים, מד"א, ציוד לשדה תעופה וכו.

'עוסק רשום' – זהו מסלול לפטור ממס קניה בלבד ביבוא וכן בייצור מקומי, כאשר הפטור ניתן על ידי המחלקה הכלכלית בשיתוף מחלקת מס קניה.


'פטור ממס קניה לכוהל ברכישה מקומית'- זהו מסלול פטור ליצרנים בו הכוהל משתתף בתהליך הייצור ללא צורך ביצוא – מנוהל במכס חיפה בלבד.


בתום סיכום המסלולים המדוברים ע"י המרצה, ובדיקת התאמתם לסוג פעילות החברה, יינתן זמן לשאלות המשתתפים.

יום העיון מיועד: למנכ"לים, מנהלי שיווק, מנהלי פיתוח עסקי,  ומנהלי תחומים בחברות מייצאות.

מרכז מקצועי ומרצה: מר צביקה כהן, יועץ בתחומי יבוא וסחר בינלאומי. צביקה כהן בעל עבר של כ- 27 שנים באגף המכס ומע"מ בתפקידים שונים - מחוקר ורכז מודיעין במחלקת החקירות האזורית בחיפה, מנהל יחידות האכיפה במכס חיפה, מטענים ויבוא אישי ובתפקידו האחרון במכס ניהל את מחלקות: ההישבון, פטור מותנה וביקורת חשבונות. כיום הוא יועץ עצמאי מומחה בתחום החזר מסי יבוא ופטורים ליצואנים ויצרנים. צביקה כהן הינו בעל רישיון לעמילות/סוכן מכס וכן משפטן תואר M.A במשפטים.

דמי השתתפות

+

180 ₪ לחברי מכון היצוא

250 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון


ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבויות.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

לפרטים נוספים

+

המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי,

טלפון: 03-5142867/845/819/829

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

טעינה