מכון היצוא

יצואן מאושר

לוח שנה
Outlook Google (online)

27

דצמבר
2018
לתאריכים המלאים
27
דצמבר
יום ה'

סוג אירוע

קורס

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

10708

מיקום

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי, המרד, תל אביב יפו, ישראל

תגית מחיר מחיר האירוע:   250 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   100 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

לבקשת מידע נוסף

הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של "יצואן מאושר" ע"פ הסכמי הסחר האירופיים ים תיכוניים

הרחב הכל

הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של "יצואן מאושר"

+

על פי הסכמי הסחר, טובין המיובאים ממדינות עמן יש לישראל הסכמי סחר או המיוצאים אליהן
זכאים להעדפת מכס וזאת בתנאי שהטובין עומדים בכללי מקור ומלווים במסמך העדפה.

על פי הסכמי הסחר של ישראל עם מדינות השוק המשותף, אפט"א ותורכיה ניתן להחליף את תעודת התנועה בהצהרת יצואן בעל מעמד של "יצואן מאושר".

הנהלת מינהל המכס הגדירה, על בסיס הסכמי הסחר, את התנאים והדרישות שעל היצואן לקיים על מנת לקבל מעמד של "יצואן מאושר". אחת מהדרישות הינה כי היצואן או אחד מנציגיו יעברו השתלמות בהסכמי סחר רלוונטיים בטרם הגשת המועמדות.


לידיעתך! קבלת מעמד של יצואן מאושר מותנית גם בידע מקיף בהסכמי סחר

מועד ומקום

+


יום ה', 27.12.18, בין השעות 09:00 – 13:30 במכון היצוא, רח' המרד 29, בית התעשיינים, אולם ישראל, קומה 5, ת"א. 

ההשתלמות מיועדת

+


מנכ"לים , מנהלי יצוא, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי פרויקטים, מנהלי שיווק ולעוסקים בתחומי יצוא ויבוא

בתוכנית

+

09:00-09:30 התכנסות והרשמה

09:30-11:00 סקירת הסכמי הסחר של ישראל והוראות הנוהל המסדירות את מעמד
היצואן המאושר על פי הסכמי הסחר הפאן אירופאים-ים תיכוניים
מר דוד חורי, מהנדס. מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור, רשות המסים בישראל

11:00-11:15 הפסקה וכיבוד קל

11:15-12:00 תהליך היצוא ממדינת ישראל
מר דוד חורי, מהנדס. מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור, רשות המסים בישראל

12:00-13:30 כללי מקור ביצוא למדינות השוק המשותף, אפט"א ותורכיה, תעודות מקור,
הצהרות מקור , אימות מקור ומילוי טפסי הבקשה ליצואן מאושר.
מר איציק כבביה, מנכ"ל תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ

מנחה: מר איציק כבביה, מנכ"ל תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ.

דמי השתתפות והרשמה

+

לחברי מכון היצוא: 100 ₪
לשאינם חברים: 250 ₪
ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

לתשומת לב!
על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי, טל': 5142819/845/829 – 03
או בפקס 5142984 – 03
את ספח ההרשמה יש לשלוח בצירוף התשלום כמבוקש, לפקודת מכון היצוא.
הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד יומיים לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

טעינה