המרכז ללימודי יצוא - לימודי תובלה ולוגיסטיקה

כל העוסק בסחר חוץ, הן בייצוא והן בייבוא, חייב לבוא במגע עם רשות המכס. המפגש נועד לרענן ולחדד את הידע המקצועי בנושאי הליבה שבעבודה מול המכס: סיווג טובין, ערך טובין לצרכי מכס, כללי מקור ותעודות מקור, רגולציה (רישיונות ואישורים), תהליך שחרור טובין מפיקוח רשות המכס ועוד.

פרטים נוספים

המכס האמריקאי הציג את תוכנית ה-CTPAT, הכפופה להנחיות ה-HLS האמריקאי ולפיה, חברות העוסקות בסחר חוץ ואשר עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי המכס האמריקאי, זוכות ליהנות מהקלות מנהלתיות משמעותיות בתהליכי מכס בארה"ב.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה

אירוע השבוע

כנס החודש