מכון היצוא

מזון - אירועים חוץ מכוניים

כנס בינלאומי וירטואלי מפגש בין ממשלות עם מדינות מאפריקה בשיח אינטימי מצומצם, בין מקבלי החלטות בדרג המיניסטריאלי לבין בכירי חברות ישראליות.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה