מכון היצוא

סיוע ליצואן המתחיל - מינראלי קונפליקט

בזירה הבינלאומית מתחזקת המגמה ליישום ואכיפת הבדיקה של מקור האספקה של מינראלים.

פרטים נוספים

שאלות ותשובות מהם Conflict Minerals

פרטים נוספים

דוגמאות מוצרים למינרלי קונפליקט

פרטים נוספים
טעינה
טעינה