מכון היצוא

יחידה כלכלית - סקירות מיוחדות

ב- 31 לדצמבר פרשה בריטניה רשמית מהאיחוד האירופי ונכנסה לתקופת מעבר בת 11 חודשים. במהלך תקופה זו תנהל בריטניה מו"מ עם גופי האיחוד האירופי על הסכם סחר חדש, אך תהיה רשאית לנהל במקביל מו"מ על הסכמי סחר גם עם מדינות אחרות.

פרטים נוספים

היחידה הכלכלית במכון היצוא פרסמה סיקור קצר אודות תרומות היצוא למשק הישראלי. המסקנה העיקרית שעלתה מהנתונים היא כי גידול ביצוא מוביל לגידול בפריון וגידול בשכר הריאלי, ולפיכך בשיפור מדד יוקר המחירים היחסי במשק.

פרטים נוספים

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח בקצב מואץ. לאחר שבשנת 2017 גדל בשיעור דולרי של כ-8% והסתכם בכ-103 מיליארד דולר, צפוי היצוא על פי ההערכות להמשיך בקצב הגידול המהיר ולהציג גידול דולרי של כ-8% נוספים.

פרטים נוספים

לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אומדן הצמיחה השלישי למשק למחצית הראשונה של שנת 2018.

פרטים נוספים

הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב- 2018 וזאת חרף נתוני היצוא של חודש ספטמבר, אשר היו נמוכים משמעותית עקב תקופת החגים.

פרטים נוספים

נתוני החשבונות הלאומיים שהתפרסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על גידול היצוא במחצית השנה הראשונה של 2018 – מניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא, בתקופה זו גדל היצוא הכולל בשיעור של כ-3.3% בהשוואה למחצית הקודמת, כאשר בנטרול יהלומים והזנק התקבלה עלייה חדה יותר של כ-5%.

פרטים נוספים

העלייה ביצוא הסחורות (בנטרול יהלומים) הושפעה מגידול ביצוא הרכיבים האלקטרונים והכימיקלים, כשמנגד נרשמו ירידות ביצוא התרופות וכלי הטיס.

פרטים נוספים

מסמך "יצוא ישראל" - מפת הדרכים ליצוא הישראלי, מציג הצעות אופרטיביות להאצת היצוא והמשק הישראלי נוכח האתגרים הרבים העומדים בפניו, במיוחד נוכח ההאטה החריפה שחלה בשנים האחרונות.

פרטים נוספים

הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב-2018. במהלך הרבעון הראשון של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 6.5% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-12.6 מיליארד דולר – כך עולה מניתוח שנערך ביחידה הכלכלית במכון היצוא.

פרטים נוספים

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2017, עולה כי בהתאם לתחזיות המוקדמות של היחידה הכלכלית, הסתיימה שנת 2017 עם גידול מרשים של כ-6% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-102 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-3% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה (הסתכם בכ-58 מיליארד דולר) כאשר במקביל נמשכה הצמיחה המואצת ביצוא השירותים גם בשנת 2017 , במהלכה גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-11% ועלה להיקף שיא של כ-44 מיליארד דולר - זאת בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה