מכון היצוא

סקירות כלכליות - היחידה הכלכלית

היחידה הכלכלית במכון היצוא מבצעת לאורך השנה סקירות כלכליות שונות, השופכות אור על מעמדו של היצוא הישראלי. 
תחומי הסקירות מגוונים ועוסקים בקשת רחבה של נושאים. 

סקירות כלכליות

הרחב הכל

דוח סיכום מוקדם של המגמות ביצוא לשנת 2017 ותחזית 2018

+

מדו"ח סיכום מוקדם של מכון היצוא לשנת 2017, שנערך על ידי היחידה הכלכלית במכון היצוא, עולה, כי היקף יצוא הסחורות והשירותים מישראל צפוי לחצות לראשונה את רף ה-100 מיליארד דולר ולהשלים גידול דולרי של כ-5% בהשוואה להיקפו אשתקד. העלייה ביצוא התקבלה הודות להמשך הצמיחה המואצת ביצוא השירותים - בעיקר שירותי ההייטק, אך גם בזכות ההתאוששות של יצוא התיירות והתחבורה. יצוא הסחורות הציג עלייה קלה, לאחר שנתיים רצופות של ירידה והושפע בעיקר מהגידול ביצוא התרופות והכימיקלים. מנגד יצוא הרכיבים המשיך לרדת, אך צפוי להתאושש משמעותית בשנת 2018. בניתוח ע"פ אזורי סחר עולה כי ביצוא לאיחוד האירופי נרשמה התאוששות מרשימה יחסית לשנים הקודמות, יציבות ביצוא לארה"ב ומנגד קיטון ביצוא לאסיה בהשפעת הירידה ביצוא הרכיבים.
 
לקריאה נוספת על יצוא ההיי-טק מישראל ב-2017, היצוא לאזורי הסחר ותחזית מכון היצוא לשנת 2018 לחצו כאן

מגמות והזדמנויות יצוא קוסמטיקה - מזרח אירופה

+

בעשור האחרון יצוא הקוסמטיקה מישראל עלה בכ-40% ועיקרו מופנה לצפון אמריקה. מצגת זו סוקרת את הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה עם מדינות מזרח אירופה- רוסיה, צ'כיה והונגריה.

לסקירה לחץ כאן

מגמות והזדמנויות יצוא חקלאי - אזור הבלקן

+

 75% מהיצוא החקלאי של ישראל מופנה לשוק האירופאי. הביקושים לתוצרת טריה באזור הבלקן נמצאים במגמת עליה מתמדת וזהו פתח להתרחבות המסחר ובפרט עם המדינות – רומניה, קרואטיה, סרביה ובולגריה. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות קשרי הסחר בין המדינות, כמו גם את הפוטנציאל הרב הטמון בשיתוף פעולה עימן.

 

התפתחויות אחרונות ביצוא - אוגוסט 2017

+

במהלך 3 החודשים האחרונים (יוני-אוגוסט 2017) עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של כ-1% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד (יוני-אוגוסט 2016) והוא הסתכם בכ-11.3 מיליארד דולר. סך הכל מתחילת השנה (ינואר-אוגוסט 2017) גדל היצוא (סחורות, ללא יהלומים) בשיעור של 4.6% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד (ינואר-אוגוסט 2016) והוא הסתכם בכ-30.6 מיליארד דולר.


לקריאת הניתוח הכלכלי לחצו כאן

IEICI-Developments and trends in Israel exports - Summary for the first half of 2017

+


The year 2016 saw a gradual improvement in exports. This was primarily evident in exports of services sector, which resumed growth at an accelerated pace, while towards the fourth quarter of 2016, industrial exports joined the trend.

In summary, exports rose to a total of $96 million, up 3% from 2015. An analysis of export data for the first two quarters of 2017 points to an accelerated upward trend. In the first half of 2017, Israeli exports of goods and services rose 6% compared to the first half of 2016, totaling $50 billion. Exports of goods rose 4% in dollar terms, owing to the growth in industrial exports. At the same time, the accelerated growth in services exports continued in the first half of 2017 – during this period exports of services rose by 8%, mainly owing to the continued growth in high tech services and the rose in tourism exports. 

For further reading please click here

דו"ח מגמות היצוא לסיכום מחצית שנת 2017

+

במחצית הראשונה של 2017 גדל יצוא הסחורות והשירותים מישראל בשיעור של כ-6% בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 והסתכם בהיקף כולל של כ-50 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-4% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה. במקביל, הצמיחה המואצת ביצוא השירותים נמשכה  גם במחצית הראשונה של 2017 - במהלך תקופה זו גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-8%,  בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

לדו"ח המלא הכולל בין השאר פירוט נרחב על סקטור ההיי-טק, היצוא לאזורי הסחר, יעדי היצוא השונים ותחזית מכון היצוא לסיכום שנת 2017 - לחצו כאן

מתחזקת התאוששות היצוא – ניתוח רבעון שני ומחצית ראשונה 2017

+

במהלך הרבעון השני של שנת 2017 גדל יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 5.1% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד ובשיעור של 4.6% בסיכום שני הרבעונים הראשונים של 2017. הסקירה המלאה לפניכם.

אומדן ראשון לנתוני צמיחת המשק

+

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ה-17.5.17 את אומדן הצמיחה הראשון למשק לשנת 2017. מאומדני הלמ"ס עולה כי התוצר המקומי הגולמי צמח ב-1.4%  בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 4.7% ברבעון הרביעי של 2016 וגידול של 4% בשנת 2016 כולה. יש להדגיש, כי תחזית הצמיחה של בנק ישראל ומשרד האוצר צופה גידול שנתי של 2.8% בשנת 2017 כולה (כפול מקצב הצמיחה השנתי שנרשם ברבעון הראשון של השנה).

לדוח המלא לחצו כאן

יציבות ביצוא - ניתוח מגמות רבעון ראשון 2017

+

לפי ניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא עולה כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 שמר יצוא הסחורות ללא יהלומים על יציבות בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-11.35 מיליארד דולר. יצוא הסחורות כולל יצוא היהלומים הסתכם בכ-13.8 מיליארד דולר – עלייה של כ-2.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בדומה למגמה בתקופה האחרונה מסתמנת מגמה שלילית כללית ביצוא של הענפים הדומיננטיים- רכיבים אלקטרונים, תרופות וכימיקלים.

לסיכום המלא לחצו כאן

יצוא מוצרי הצריכה, 2016

+

יצוא מוצרי הצריכה, 2016: עליה קלה ביצוא מוצרי הצריכה הודות לענף התכשיטים. האיחוד האירופי היעד העיקרי ליצוא


העליה בהיקפי היצוא התקבלה בעיקר כתוצאה מעליה ביצוא התכשיטים, אשר עלה בשיעור של כ-27% להיקף של כ-792 מיליון דולר. עליות נוספות נרשמו ביצוא קוסמטיקה (כ-4%), מוצרי בית ומשפחה (כ-1%) ומשקאות (כ-6%). ירידות נרשמו ביצוא מזון (כ-1%), טקסטיל (כ-5%) ותוצרת טריה (כ-8%).ענפי המזון והתוצרת הטריה מהווים כ- 37% מסך יצוא מוצרי הצריכה. אחריהם ענף התכשיטים כ-19%, וענף הטקסטיל כ-18%. אזורי הסחר העיקריים בענפי הצריכה הם האיחוד האירופי (כ-39% מסך היצוא) וצפון אמריקה (כ-31% מסך היצוא) המהווים כ- 70% מסך יצוא מוצרי הצריכה.

לקריאת הסקירה לחצו כאן

יצוא היי טק תעשייתי, 2016

+

יצוא היי טק תעשייתי, 2016: ירידה דולרית של כ- 5% ביצוא כתוצאה מירידה ביצוא הרכיבים האלקטרונים

הירידה בהיקפי היצוא התקבלה בעיקר כתוצאה מהתכווצות יצוא הרכיבים האלקטרונים, אשר ירד בשיעור של כ-20% להיקף של כ-5 מיליארד דולר. חרף הירידות, ענף הרכיבים נותר דומיננטי ביצוא הישראלי בכלל וביצוא ההיי טק בפרט - כיום עומד משקלו על כ-22% מסך יצוא ההיי טק התעשייתי. הענף הגדול ביותר ביצוא ההיי טק התעשייתי הוא ענף התרופות אשר מהווה כ-30% מיצוא ההיי טק. על אף הירידה שנרשמה בענף התרופות במחצית השנה הראשונה, הענף התאושש ושמר על יציבות בהשוואה להיקפו אשתקד (כ-7 מיליארד דולר).אזורי הסחר העיקריים בענפי ההיי טק הם ארה"ב, אסיה והאיחוד האירופי, המהווים כ- 83% מסך יצוא ההיי טק התעשייתי. 

לקריאת הסקירה לחצו כאן

IEICI-Developments and trends in Israel exports - 2016 summary, 2017 forecast

+
Total exports of goods and services in 2016 rose 3% in dollar terms to $95 billion. Exports of goods and services excluding start-ups and diamonds rose 2% to a total of $86 billion. Export of services in 2016 rose by 10%, completely offset the impact of the declines in goods exports and contributed to the dollar increase in total exports – mainly owing to the accelerated growth in the exports of computer, software and R&D services.

For further reading please click here

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי – סיכום שנת 2016 ותחזית 2017

+

במהלך 2016 החלה מגמה של התאוששות ביצוא וזאת בזכות הצמיחה המואצת ביצוא השירותים. במהלך שנה זו עלה היצוא להיקף כולל של כ-95 מיליארד דולר, גידול של כ-3% לעומת השנה שעברה. יצוא הסחורות והשירותים מישראל בנטרול מכירת חברות הזנק ויהלומים הסתכם בשנת  2016 בכ- 86 מיליארד דולר, עלייה  דולרית של כ- 2%  לעומת שנת 2015. העלייה ביצוא בשנת 2016 התקבלה הודות להמשך הצמיחה המואצת ביצוא שירותי ההייטק, כאשר מנגד יצוא הסחורות ירד גם השנה ורשם ירידה שנתית שנייה ברציפות. 


לקריאה מעמיקה על יצוא ההיי-טק מישראל ב-2016, היצוא לאזורי הסחר ותחזית מכון היצוא לשנת 2017 לחצו כאן

השפעת הבחירות בארה"ב על היצוא הישראלי

+

ארה"ב הינה יעד היצוא העיקרי והחשוב של ישראל אחרי האיחוד האירופי. מבין המדינות, ארה"ב הינה יעד היצוא הגדול ביותר של ישראל. היצוא הישראלי  לארה"ב (ללא יהלומים וכולל שירותים עסקיים) לשנת 2015 עמד על כ- 19 מיליארד דולר והיווה כ-27% מסך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל. משקלה של ארה"ב בסך היצוא ירד בכחמישה אחוזים במהלך השנים האחרונות כתוצאה מהעברת חלק מיצוא התרופות מישראל לאירופה (בעיקר בריטניה והולנד).

לסקירה המלאה לחצו כאן

ניתוח יצוא רבעון שלישי 2016 - נמשכת המגמה השלילית ביצוא הסחורות

+

על פי ניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא עולה כי במהלך הרבעון השלישי של 2016 ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור דולרי של כ-2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-10.8 מיליארד דולר. זוהי ירידה רבעונית שלישית ברציפות לאחר שבמהלך הרבעון השני של 2016 ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של כ-3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וברבעון הראשון של השנה נרשמה ירידה חדה אף יותר בשיעור של כ-7%.

לסקירה המלאה לחצו כאן

​יצוא המזון, המשקאות והתוצרת הטריה במחצית 2016

+

יצוא המזון, המשקאות והתוצרת הטריה במחצית 2016: ירידות ביצוא תוצרת טריה ומזון יציבות בענף המשקאות. ארה"ב היעד העיקרי ליצוא בענף

במחצית השנה הראשונה לשנת 2016 ירד היקף היצוא בענפי המזון, המשקאות והתוצרת הטריה בכ-8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 930 מיליון דולר, בדומה למגמה הכללית ביצוא. יצוא התוצרת הטריה מהווה את עיקר היצוא בענפי המזון ומהווה 53%. ביצוא התוצרת הטריה נרשמה הירידה המשמעותית ביותר בשיעור של כ-11% והוא הסתכם בכ- 500 מיליון דולר. ענף המזון רשם ירידה מתונה יותר של 4% והסתכם בכ-410 מיליון דולר ואילו ענף המשקאות שמר על יציבות עם עליה קלה של כמחצית האחוז והסתכם ב-25 מיליון דולר.
ארה"ב הינה היעד העיקרי ליצוא ומהווה כ-27% מסך היצוא בענף.

לסקירה המלאה לחצו כאן

יצוא היי טק תעשייתי במחצית 2016

+

יצוא היי טק תעשייתי במחצית 2016: ירידות ביצוא הרכיבים האלקטרונים והתרופות, ירידה דולרית של כ- 8%

במחצית השנה הראשונה רשם יצוא ההיי טק  התעשייתי ירידה דולרית של כ-8% להיקף כולל של כ-11 מיליארד דולר והוא מהווה כיום למעלה מ-50% מסך יצוא הסחורות של ישראל. הירידה בהיקפי היצוא התקבלה בעיקר כתוצאה מהתכווצות יצוא הרכיבים האלקטרונים והתרופות.
חרף הירידות האמורות, ענפים אלו נותרו דומיננטיים ביצוא הישראלי בכלל וביצוא ההיי טק בפרט - כיום עומד משקלם על למעלה ממחצית מסך יצוא מוצרי ההיי-טק של ישראל (כ-51%) ומשקלם ביצוא עומד על כרבע מסך הסחורות המיוצאות מישראל, ללא יהלומים. היצוא לאר"הב, האיחוד האירופי ואסיה מהווה כ-82% מסך היצוא בענף ומתחלק באופן שווה בין אזורים אלו.

ניתוח מגמות היצוא ליעדים העיקריים במחצית 2016

+

ניתוח מגמות היצוא ליעדים העיקריים במחצית 2016: ירידות ביצוא לארה"ב, בריטניה וסין. התאוששות מסוימת בגרמניה, איטליה וספרד

הייצוא לעשרת יעדי הייצוא המובילים היווה כ-60% מסך הייצוא. במהלך המחצית הראשונה לשנת 2016 נרשמה ירידה בהיקפי היצוא ל-7 מתוך 10 יעדי היצוא העיקריים בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2015 (שלושה רשמו עלייה). מבין 20 היעדים הגדולים, המהווים כ-76% מסך הייצוא, ירד היצוא ל-13 יעדים מתוך ה-20 (עלייה נרשמה ביצוא ל-6 מהיעדים העיקריים, 1 ללא שינוי).

לסקירה המלאה לחצו כאן

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - ינואר-יוני 2016

+

גידול חד בהיקף יצוא השירותים שטיפס לשיא והמשך התכווצות יצוא הסחורות מישראל – אלו המגמות המאפיינות את היצוא הישראלי במחצית הראשונה של 2016, כשבסיכומן נותר סך היצוא יציב, ללא שינוי משמעותי בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.  במהלך המחצית הראשונה של 2016 גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-13%, בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ של יצוא שירותי ההיי-טק מישראל (המהווה כיום כמחצית מסך סקטור השירותים). מנגד, נמשכת מגמת ההתכווצות של סקטור הסחורות, שרשם במהלך תקופה זו התכווצות נוספת של 5.7% להיקף של כ-28 מיליארד דולר, בעוד שיצוא הסחורות ללא יהלומים רשם ירידה של 5.2% וירד להיקף של כ-24 מיליארד דולר בלבד. לסקירה המלאה בעברית לחצו כאן

לסקירה המלאה באנגלית לחצו כאן

התפתחויות אחרונות ביצוא - מאי 2016

+

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני יצוא הסחורות לחודש מאי. מניתוח הנתונים עולה תמונה דומה לזו שהצטיירה בחודשים האחרונים: המשך הירידה בנתוני יצוא הסחורות, המושפעת בעיקר מהירידה ביצוא הענפים הריכוזיים הדומיננטיים (תרופות, רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים) המתאפיינים בתנודתיות. בנטרול ענפים אלה מצטיירת דווקא התאוששות מסוימת בהיקפי יצוא הסחורות.

מצ"ב ניתוח הנתונים שהוכן על ידי איתי זהוראי, היחידה הכלכלית.

לסקירה המלאה לחצו כאן

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום 2015 ותחזית 2016

+

שנת 2015 הייתה אחת הקשות שחווינו בשנים האחרונות והגרועה ביותר מאז משבר האשראי העולמי. סך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, התכווץ במהלך 2015 בשיעור דולרי של כ-7% בהשוואה ל-2014 וירד להיקף כולל של כ-92 מיליארד דולר. יצוא הסחורות (ללא הייצוא לרש"פ),  ירד בשנת 2014 בשיעור של כ-9% להיקף של כ-54.5 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בשיעור של כ-7% בהשוואה לשנה שעברה לרמה של כ-47 מיליארד דולר. יצוא השירותים ירד השנה בשיעור של כ-3%, בניגוד למגמה החיובית שרשם בשנים האחרונות.

לסקירה המלאה, לחצו כאן

טעינה