מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2017

במחצית הראשונה של 2017 גדל יצוא הסחורות והשירותים מישראל בשיעור של כ-6% בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 והסתכם בהיקף כולל של כ-50 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-4% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה. במקביל, הצמיחה המואצת ביצוא השירותים נמשכה גם במחצית הראשונה של 2017 - במהלך תקופה זו גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-8%, בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

פרטים נוספים

​The year 2016 saw a gradual improvement in exports. This was primarily evident in exports of services sector, which resumed growth at an accelerated pace, while towards the fourth quarter of 2016, industrial exports joined the trend.

פרטים נוספים

"Consistent with the upturn trend in global trade and in line with the IEI's Economic Unit's forecast, 2017 ended with a noteworthy 6% growth in exports of goods and services, which amounted to a record US$102 billion. Exports of goods rose by 3% in dollar terms, owing to the growth in the industrial sector, totaling $58 billion. Exports of services continued its accelerated growth in 2017, rising 11% to a record $44 billion, primarily due to the continued accelerated growth in exports of high tech services and in exports of tourism".

פרטים נוספים

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2017, עולה כי בהתאם לתחזיות המוקדמות של היחידה הכלכלית, הסתיימה שנת 2017 עם גידול מרשים של כ-6% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-102 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-3% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה (הסתכם בכ-58 מיליארד דולר) כאשר במקביל נמשכה הצמיחה המואצת ביצוא השירותים גם בשנת 2017 , במהלכה גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-11% ועלה להיקף שיא של כ-44 מיליארד דולר - זאת בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה