מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2012

אחרי שבשנים 2010 ו-2011 נרשמה מגמה חיובית עם גידול דולרי, בשנת 2012 נבלמה מגמת הצמיחה ביצוא - לראשונה מאז 2009, שנת משבר הסאב-פריים העולמי.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה