מכון היצוא

יחידה כלכלית - דוח מגמות ביצוא

מגמה ברורה של צמיחה מחודשת בהיקף היצוא מישראל על רקע ההתאוששות המצטיירת בכלכלה העולמית.

פרטים נוספים

למרות משבר הבריאות העולמי היצוא הישראלי שומר על היקפיו; בנטרול שירותי התיירות והתחבורה שנפגעו ברמה העולמית היצוא הישראלי צמח השנה בכ-4%. התחזית ל-2021: גידול דולרי של כ-7%.

פרטים נוספים

ב-29.11.2020 התקיים וובינר בנושא הכלכלה העולמית והיצוא הישראלי לקראת 2021, משמעויות והזדמנויות ליצואנים.

פרטים נוספים

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים בשנת 2019; הסתכם בכ-114 מיליארד דולר. התחזית ל-2020: המשך הגידול ביצוא לכ-120 מיליארד דולר, גידול דולרי של כ-6%

פרטים נוספים

עלייה של כ-3% ביצוא הסחורות והשירותים במחצית הראשונה של 2019; הסתכם בכ-55.5 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

עלייה של כ-5% ביצוא הסחורות והשירותים ברבעון הראשון של 2019; הסתכם בכ-28 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

מדו"ח הסיכום של מכון היצוא לשנת 2018, עולה כי בהתאם לאומדנים המוקדמים של היחידה הכלכלית, שנת 2018 הסתיימה עם גידול מרשים של כ-7% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הסתכם בהיקף שיא של כ-111 מיליארד דולר.

פרטים נוספים

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח בקצב מואץ. לאחר שבשנת 2017 גדל בשיעור דולרי של כ-8% והסתכם בכ-103 מיליארד דולר, צפוי היצוא על פי ההערכות להמשיך בקצב הגידול המהיר ולהציג גידול דולרי של כ-8% נוספים.

פרטים נוספים

In 2017 global trade, which stagnated in the last few years, recorded a significant improvement. Overall in 2017, global trade leaped from a growth rate of 2.2% to an impressive 5.1%. This trend is expected to persist going forward, but at more moderate rates compared to 2017, amid concerns over the expanding protectionist US trade policy and aggravating trade wars.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה