מכון היצוא

סדנה אונליין: חישוב עלויות התובלה הבינלאומית

לוח שנה
Outlook Google (online)

11-01

נובמבר
2020
לתאריכים המלאים
01
נובמבר
יום א'

סוג אירוע

הדרכה

ענפים

לא הוגדר

קוד אירוע

12696

מיקום

וירטואלי

תגית מחיר מחיר האירוע:   300 ₪

תגית הנחה מחיר לחברי המכון:   250 ₪

5% הנחה לנרשמים בהרשמה מקוונת באמצעות אתר המכון

הרשמה מקוונת

חישוב עלויות התובלה הבינלאומית

הרחב הכל

חישוב עלויות התובלה הבינלאומית

+

מועד:
יום א' 01.11.2020 בין השעות 10:00 – 13:00
יום ד' 11.11.2020 בין השעות 10:00 – 13:00

במה תעסוק הסדנה?
• יוצגו מונחי הסחר 2020 ® INCOTERMS בליווי הסברים, דוגמאות ועצות שימושיות
• כיצד לחשב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן
• כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים, במיוחד ביבוא
• יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית

יש להצטייד במחשבוני כיס!

מנחה הסדנה:
מר זאב תלם, מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבין-לאומי.

הסדנה מיועדת:
ליצואנים וליבואנים (גם בראשית דרכם) מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי מכירות, מובילים, לעוסקים בביטוח ובבנקאות ולכל העוסקים בסחר חוץ.

דמי השתתפות:
250 ₪ לחברי מכון היצוא
300 ₪ לשאינם חברים

5% הנחה לנרשמים דרך אתר המכון


ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות.

ההרשמה:
המכללה ליצוא ולשיווק בינלאומי,
טלפון: 03-5142867/845/819/829

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.

לתשומת לב! על פי פקודת מס ההכנסה - הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

טעינה