מכון היצוא

איחוד אירופי

מידע וסקירות

האיחוד האירופי הוא שותף סחר מרכזי של ישראל. כ-32% מיצוא הסחורות מישראל מופנה למדינות האיחוד, גם מבחינת יבוא הסחורות מהווה האיחוד שותף הסחר העיקרי עם כ-43% מהיבוא של ישראל.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה