מכון היצוא

אמריקה הלטינית

אמריקה הלטינית

מידע וסקירות

אמריקה הלטינית הוא אחד השווקים המבטיחים ביותר כיום בכלכלה העולמית האחראי כבר עתה על למעלה מ-8% מהתוצר העולמי ולמעלה מ-6% מהסחר העולמי. חרף האטה שחלה בשנים האחרונות, צפויות כלכלות האזור לצמוח בשיעורים גבוהים במהלך העשורים הקרובים ולהוות אחד הכוחות הכלכליים החזקים והמשמעותיים ביותר בעולם בעתיד הקרוב.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה