מכון היצוא

טורקיה

למדדים ומידע כלכלי על טורקיה לחצו כאן

מידע וסקירות

מועצת העסקים ולשכת המסחר והתעשייה ישראל-טורקיה וארגון לתת פונים בקריאה לתרומה לסיוע חירום לנפגעי רעש האדמה שאיר השבוע בטורקיה

פרטים נוספים

יצואנים שסוחרים או סחרו עם טורקיה מתבקשים למלא את השאלון ולהציף קשיים או רעיונות.

פרטים נוספים

סקירה זו נועדה לנתח את מאפייניה הכלכליים של טורקיה וכן את קשריה הכלכליים עם העולם ועם ישראל, תוך הדגשת ההזדמנויות העסקיות והפוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי בעתיד.

פרטים נוספים

לאחר מספר שנים רצופות של ירידות, בשנת 2017 נרשמה התאוששות קלה ועלייה בהיקפי היצוא לטורקיה - סך היצוא גדל בשיעור של כ- 10% והסתכם בכ-1.4 מיליארד דולר (בדומה להיקפו ב- 2012 ). מגמת ההתאוששות נמשכה גם ב- 2018.

פרטים נוספים

היקף הסחר של ישראל וטורקיה ללא יהלומים, הסתכם בשנת 2017 בכ- 4.3 מיליארד דולר, עליה של כ-11% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-3.9 מיליארד דולר. העלייה בסחר נבעה הן מגידול ביבוא והן מגידול ביצוא. יצוא הסחורות של ישראל לטורקיה רשם במהלך 2017 עליה של כ-10% להיקף של כ-1.4 מיליארד דולר. יבוא הסחורות רשם עליה של כ-11% והסתכם בכ-2.9 מיליארד דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביבוא מטורקיה.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה