מכון היצוא

איטליה

למדדים ומידע כלכלי על איטליה לחצו כאן

מידע וסקירות

איטליה נמנית מבין מדינות הסחר הגדולות והחשובות של ישראל בעולם. איטליה היא מדינת הסחר ה- 8 בגודלה.

פרטים נוספים

היקף הסחר של ישראל ואיטליה ללא יהלומים, הסתכם בשנת 2017 בכ- 3.65 מיליארד דולר, עליה של כ-4% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-3.5 מיליארד דולר. העלייה בסחר נבעה הן מגידול ביבוא והן מגידול ביצוא. יצוא הסחורות של ישראל לאיטליה רשם במהלך 2017 עליה של כ-7% להיקף של כ-885 מיליון דולר. יבוא הסחורות רשם עליה של כ-3% והסתכם בכ-2.76 מיליארד דולר. עיקר הסחר בין המדינות נובע מיבוא סחורות מאיטליה, המהווה כ-76% מסך הסחר. יצוא הסחורות מישראל מהווה בהתאמה כ-24% מסך היקף הסחר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה