מכון היצוא

הונגריה

למדדים ומידע כלכלי על הונגריה לחצו כאן

מידע וסקירות

היקף הסחר של ישראל והונגריה, הסתכם בשנת 2017 בכ- 401 מיליון דולר, ירידה של כ-19% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-492 מיליון דולר. הירידה בהיקפי הסחר נובעת מירידה חדה בהיקפי היבוא– הגורם הדומיננטי בסחר בין המדינות המהווה כ-67% מסך הסחר . יבוא הסחורות רשם ב-2017 ירידה חדה של כ-27% להיקף של כ-272 מיליון דולר. הירידה נובעת הודות לעליה נקודתית ביבוא כלי רכב שנרשמה בשנת 2016. מאידך ביצוא הסחורות נרשמה עליה קלה של כ-8% להיקף של כ-129 מיליון דולר. בהתאם לדומיננטיות הרבה של היבוא בסחר, נמצאת ישראל בגרעון סחר מתמשך מול הונגרי.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה