מכון היצוא

הונדורס

מידע וסקירות

שותפת הסחר החמישית של ישראל במרכז אמריקה. היקף הסחר של ישראל והונדורס הסתכם בשנת 2017 בכ- 19.3 מיליון דולר, ירידה חדה של כ- 45% שחלה בעיקר בשל ירידה ביצוא.

פרטים נוספים

שותפת הסחר השלישית של ישראל במרכז אמריקה. היקף הסחר של ישראל והונדורס הסתכם בשנת 2016 בכ-35 מיליון דולר, עליה חדה של כ-%229 שחלה בעיקר בשל עליה ביצוא למדינה.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה

אירוע השבוע