מכון היצוא

סין

למדדים ומידע כלכלי על סין, לחצו כאן

מידע וסקירות

מבין מדינות העולם, קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם סין, הם מהגדולים והחשובים ביותר. בעשור האחרון חל גידול חד בהיקף הסחר בין המדינות אשר התבטא הן בעלייה בהיקפי היצוא והן בעלייה בהיקפי היבוא.

פרטים נוספים

ניתוח היחידה הכלכלית על ההשלכות האפשריות על הכלכלה העולמית והיצוא הישראלי.

פרטים נוספים

מבין מדינות העולם, קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם סין, הם מהגדולים והחשובים ביותר.

פרטים נוספים

בעשור השנים האחרון גדל היצוא לסין בקצב מהיר. בין השנים 2008-2017 גדל היצוא של ישראל לסין בשיעור מצרפי של כ- 190% , מכ-1.1 מיליארד דולר ב- 2008 לכ-3.2 מיליארד דולר ב- 2017 – קצב גידול ממוצע של 13% בשנה (CAGR).

פרטים נוספים

היקף הסחר בין ישראל וסין הסתכם בשנת 2017 בכ- 9.7 מיליארד דולר, עליה של כ-7% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בין המדינות בכ-9 מיליארד דולר. יצוא הסחורות לסין הסתכם בשנה זו בכ-3.2 מיליארד דולר – ללא שינוי משמעותי בהשוואה להיקפו בשנת 2016. יבוא הסחורות הסתכם בכ-6.5 מיליארד דולר, עלייה של כ-11% לעומת השנה הקודמת. נכון לסוף 2017 מהווה יצוא הסחורות כ-33% מסך היקף הסחר עם סין ובהתאמה מהווה יבוא הסחורות כ-67% מסך הסחר. בעשור השנים האחרון גדל משמעותית הסחר בין המדינות – גידול מהיר זה בא לידי ביטוי הן בהיקפי היבוא והן בהיקפי היצוא.

פרטים נוספים

היקף הסחר בין ישראל וסין, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 9 מיליארד דולר, עליה של כ-3% ביחס לשנת 2015, אז הסתכם הסחר בין המדינות בכ-8.8 מיליארד דולר. יצוא הסחורות של ישראל לסין היווה בשנת 2016 כ-35% מסך היקף הסחר. יבוא הסחורות היווה בהתאמה כ-65% מסך הסחר. על אף דומיננטיות היבוא ביחסי הסחר, משקלו יורד באופן מגמתי בעשור האחרון ובהתאמה משקלו של היצוא נמצא במגמת עלייה.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה