מכון היצוא

צ'ילה

למדדים ומידע כלכלי על צ'ילה לחצו כאן

מידע וסקירות

היקף הסחר של ישראל וצ'ילה, עמד בשנת 2018 על היקף של כ- 286 מיליון דולר, עליה של כ-13% ביחס לשנת 2017. העלייה בסחר נבעה מגידול חד ביבוא הסחורות.

פרטים נוספים

היקף הסחרשל ישראל וצ'ילה, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 223 מיליון דולר, עליה של כאחוז ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-220 מיליון דולר. ירידה נרשמה ביצוא הסחורות של ישראל לצ'ילה זאת לאחר עליה ביצוא הסחורות בשנת 2015. יבוא הסחורות רשם עליה כתוצאה מעליה ביבוא מוצרים מבעלי חיים.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה